ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συχνότητα έντονων πλημμυρικών φαινομένων με επακόλουθες ανθρώπινες απώλειες, υλικές καταστροφές και αλλοίωση του τοπίου.
logo-512

Ως εκπαιδευτική κοινότητα, ύστερα από πρόταση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου (ΚΕΠΕΑ), επιχειρήσαμε να μελετήσουμε το συγκεκριμένο θέμα εξετάζοντας τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει η πολιτεία, τις διεθνείς συμβάσεις και τη σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, συστήνοντας ομάδα με την ονομασία “Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες”.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο απαρτίζεται από το θεωρητικό πλαίσιο, πρόταση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μεμονωμένες δραστηριότητες, λεξικό όρων, βίντεο και την απαραίτητη βιβλιογραφία.

Ο σχεδιασμός και η συγγραφή του υλικού έγινε από τα μέλη της ομάδας "Δευκαλίωνας" με την επιστημονική επιμέλεια μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας της Ελλάδας.

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Μπορείτε να συμμετέχετε στην προσπάθεια να καταγράψουμε σε διαδραστικό χάρτη πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα.

Με τη μαθητική σας ομάδα μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες για πλημμύρες που συνέβησαν στην περιοχή σας και να στείλετε υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, συνδέσμους) στο kpekast1@otenet.gr, ώστε να εμπλουτίσουμε τον χάρτη.

Χάρτης διαθέσιμος στον σύνδεσμο: https://cutt.ly/bkmdyVp
(ο χάρτης είναι σε φάση σχεδιασμού)