Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης …
Για Τις Πλημμύρες

Είναι η Ψηφιακή Έκθεση και ο Ομώνυμος Οδηγός του εκπαιδευτικού υλικού με την ονομασία ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Για τους μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν πλημμυρικά φαινόμενα μέσω εικαστικών έργων τέχνης.
• Να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης εικαστικών έργων τέχνης.
• Να οξύνουν τη φαντασία τους.
• Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και συνθετική σκέψη.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς:
• Να έχουν εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Μελέτη περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Ιστορία, Καλλιτεχνικά, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κ.ά.)
• Να έχουν σχετικό πληροφοριακό υλικό και πηγές.
• Να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία δημιουργικών, διαθεματικών δραστηριοτήτων.
• Να δημιουργήσουν ευχάριστο κλίμα μάθησης.

Τύπος δραστηριότητας:
Εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες

———

Δείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ποιες δραστηριότητες συνδέεται σε PDF μορφή

• Η Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’ βρίσκεται εδώ.

• Ο Ομώνυμος Οδηγός της Έκθεσης βρίσκεται εδώ.


Συντάκτης deukalion, πριν από

Προσομοίωση πλημμύρας σε σχολείο

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις προσομοιώσεις, να αντιληφθούν τη σημασία του υψόμετρου και τη σχέση του με τον ύψος του νερού σε πλημμύρα στις διάφορες περιοχές. Να παρατηρήσουν, επίσης, τα διάφορα συμβάντα σε σχέση με τον χρόνο και να δουν τις διαφορές σε διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να εξοικειωθούν με προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων.
• Να αντιληφθούν τον ρόλο του υψόμετρου στη διαμόρφωση της κατανομής του νερού της πλημμύρας στις διάφορες περιοχές.
• Να αντιστοιχίσουν χρόνους και συμβάντα με την παρατήρηση βίντεο προσομοιώσεων.
• Να παρατηρήσουν διαφορές μεταξύ των καταστάσεων των πλημμυρικών φαινομένων με το ίδιο ύψος βροχής και διαφορετικών χρόνων βροχόπτωσης.
• Να εκφράσουν απόψεις για βελτιώσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

Τύπος δραστηριότητας:
Προσομοίωση

———

Κατεβάστε το σε Pdf μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Iστορικές Πλημμύρες
μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης

Η δραστηριότητα βασίζεται στην Ψηφιακή Έκθεση με τίτλο «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης … για τις πλημμύρες» και στον σχετικό Οδηγό της έκθεσης. Περιλαμβάνει τρία φύλλα εργασίας με τους εξής τίτλους: Α. “Ένας θρύλος γεννιέται στην πλημμύρα”, Β. “Πλημμύρες στην Ευρώπη” και Γ. “Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο”.

Σκοπός της δραστηριότητας, είναι οι μαθητές/τριες μέσω των έργων τέχνης να έρθουν σε επαφή με σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και να γνωρίσουν τα τεχνολογικά έργα που επέλεξαν οι χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Εστιάζουμε στις ιστορικές πλημμύρες της Βορειοανατολικής Ευρώπης, όπως των Κάτω Χωρών και της Αγίας Πετρούπολης. Η δραστηριότητα αφορά μαθητές/τριες Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου κι έχει διάρκεια 3-4 διδακτικών ωρών.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ασκηθούν στην παρατήρηση.
• Να συνεργαστούν δημιουργικά.
• Να κατανοήσουν την επίδραση των πλημμυρών στην υλική & άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.
• Να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη σοβαρών πλημμυρικών επιπτώσεων.
• Να συγκρίνουν τις συνθήκες και τις επιπτώσεις των πλημμυρών μεταξύ χωρών της Ευρώπης και αναπτυσσόμενων χωρών.

Τύπος δραστηριότητας:
• Ιστοεξερεύνηση
• Βιωματική Μάθηση

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από