Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις προσομοιώσεις, να αντιληφθούν τη σημασία του υψόμετρου και τη σχέση του με τον ύψος του νερού σε πλημμύρα στις διάφορες περιοχές. Να παρατηρήσουν, επίσης, τα διάφορα συμβάντα σε σχέση με τον χρόνο και να δουν τις διαφορές σε διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να εξοικειωθούν με προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων.
• Να αντιληφθούν τον ρόλο του υψόμετρου στη διαμόρφωση της κατανομής του νερού της πλημμύρας στις διάφορες περιοχές.
• Να αντιστοιχίσουν χρόνους και συμβάντα με την παρατήρηση βίντεο προσομοιώσεων.
• Να παρατηρήσουν διαφορές μεταξύ των καταστάσεων των πλημμυρικών φαινομένων με το ίδιο ύψος βροχής και διαφορετικών χρόνων βροχόπτωσης.
• Να εκφράσουν απόψεις για βελτιώσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

Τύπος δραστηριότητας:
Προσομοίωση

———

Κατεβάστε το σε Pdf μορφή