Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν σημεία στο ποτάμι που έχουν σχέση με το οικοσύστημα, τα χαρακτηριστικά της ροής, τα αντιπλημμυρικά έργα, τις ζημιές που έγιναν από πλημμύρα ή τις πιθανότητες ζημιών, τα προβληματικά σημεία και την ομορφιά των φυσικών τοπίων. Αξιοποιώντας αυτές τις καταγραφές ερευνούν, ενημερώνονται και κάνουν προτάσεις στους αρμόδιους φορείς.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να παρατηρήσουν σημεία που έχουν σχέση με τη λειτουργία των ποτάμιων περιοχών, ως οικοσυστήματα.
• Να εντοπίσουν προβληματικά σημεία στη λειτουργία των ποταμών που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις.
• Να παρατηρήσουν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
• Να εντοπίσουν τις ζημιές ή τις πιθανότητες ζημιών που μπορούν να προέλθουν από πλημμυρικά φαινόμενα.
• Να κάνουν προτάσεις γι’ αυτά που θα παρατηρήσουν στους αρμόδιους φορείς μέσα από διαδικασίες διαλόγου και ενημέρωσης.


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία πεδίου και επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας: