Πρόκειται για μια δραστηριότητα προσομοίωσης του συχνά επαναλαμβανόμενου φαινομένου της παράσυρσης οχήματος σε Ιρλανδική διάβαση με τραγικά αποτελέσματα. Η κατασκευή του μοντέλου που προτείνεται πραγματοποιείται είτε στο σχολικό εργαστήριο είτε σε κοντινό ΕΚΦΕ είτε σε ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής προσφέρεται σχετικό βίντεο προσομοίωσης. Η προσομοίωση συντελείται με την έλξη ξύλινου μοντέλου αυτοκινήτου με τη βοήθεια δυναμόμετρου. Η έλξη αυτή γίνεται προοδευτικά ευκολότερη (παράσυρση) όταν το υπόβαθρο είναι βρεγμένο και η στάθμη του νερού ανεβαίνει. Ο μαθητής οδηγείται στην ερμηνεία της παράσυρσης με τη βοήθεια νόμων της φυσικής που αφορούν στα φαινόμενα της τριβής και της άνωσης-πλεύσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν σοβαρή στάση στην αντιμετώπιση του κινδύνου από πλημμύρα και συμμόρφωση με τις εντολές της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
• Να καταπολεμήσουν την αντίληψη ότι οι γνώσεις φυσικής είναι κατά βάση θεωρητικές και συνεπώς άχρηστες στην καθημερινότητα.
• Να αναπτύξουν τρόπους ερμηνείας των φαινομένων βασισμένοι σε προϋπάρχουσες γνώσεις από τον χώρο των φυσικών επιστημών.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργαστηριακή προσομοίωση ενός φαινομένου που στοιχίζει ζωές σχεδόν κάθε φορά που εμφανίζεται το φαινόμενο της πλημμύρας.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή