Μέσα από πειράματα οι μαθητές ανακαλύπτουν ποιο είδος εδάφους αφήνει να περνά το νερό περισσότερο και άρα σε ποιο είναι πιθανότερο να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αντιληφθούν μέσα από πειραματισμό ότι ανάλογα με τη σύστασή τους τα διαφορετικά είδη εδάφους συγκρατούν διαφορετική ποσότητα ύδατος, και ότι το νερό περνά με διαφορετική ταχύτητα από αυτά (υδροπερατότητα).
• Να γνωρίσουν την έννοια του πορώδους και πώς αυτή συνδέεται με την υδροπερατότητα.
• Να συζητήσουν και να συμπεράνουν το πώς εδάφη με διαφορετική υδροπερατότητα μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός πλημμυρικού φαινομένου.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Πειράματα

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή