Η δραστηριότητα υλοποιείται με τη διδακτική τεχνική της αντιπαράθεσης απόψεων (debate), σύμφωνα με τον Μεθοδολογικό Οδηγό ΟDYSSEY – Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, σε χρόνο 3 διδακτικών ωρών και υλοποιείται με μαθητές/τριες Γυμνασίου & Λυκείου. Η διαλογική αντιπαράθεση – debate είναι μια εξαιρετική πρόταση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών πάνω σε αμφιλεγόμενα θέματα και συμβάλλει στην εξοικείωση των ομιλητών/τριών με την επιχειρηματολογία και τον δημόσιο λόγο. Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης της δραστηριότητας: α. Εντός της σχολικής αίθουσας και β. Εξ αποστάσεως.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής – ιδιαίτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική και δημιουργική σκέψη και τη δημοκρατική συνείδηση.
• Να κατανοήσουν τις συνθήκες ανάπτυξης των πλημμυρών.
• Να απαριθμήσουν παράγοντες που καθορίζουν το αν μια βροχή προκαλέσει πλημμύρα (βλάστηση, χρήσεις γης, κλιματικοί παράγοντες).
• Να κατανοήσουν την αιφνίδια πλημμύρα και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις περιοχές που είναι ευαίσθητες σε αιφνίδιες πλημμύρες.
• Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τη σημασία της διευθέτησης/διαχείρισης των ρεμάτων και να συνειδητοποιήσουν τον ενιαίο χαρακτήρα τους.
• Να κατανοήσουν την επίδραση της αστικοποίησης στην αύξηση της έντασης και των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Τύπος δραστηριότητας:
Αντιπαράθεση απόψεων (debate)

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή