Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Είναι ένα εικονογραφημένο υποθετικό σενάριο που σκοπεύει να δείξει πώς η άμετρη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αντιληφθούν ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.
• Να συσχετίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα με την αλόγιστη δόμηση.
• Να συνειδητοποιήσουν την πίεση για αστικοποίηση της υπαίθρου και αλλαγή της κοίτης των ρεματιών που προκαλεί η μη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
• Να συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης.
• Να αναρωτηθούν για το κατά πόσο το μοντέλο του μαζικού τουρισμού εξασφαλίζει την ευημερία για τις κοινότητες, όπου εφαρμόζεται.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι προσομοίωσης και υποθετικό σενάριο

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή