Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο οι μαθητές βλέπουν πώς, μέσα από την εκλογική διαδικασία, ένα χωριό οδηγείται σε αποφάσεις τουριστικής ανάπτυξης που μπορεί να έχουν επικίνδυνες συνέπειες για τους κατοίκους του χωριού. Οι μαθητές θα αναλογιστούν για τις προτεραιότητες που πρέπει να μπαίνουν όταν παίρνονται αποφάσεις για το περιβάλλον.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
• Να αναλογιστούν και να εκτιμήσουν τον δικό τους ρόλο και τη δική τους ευθύνη στη λήψη αποφάσεων για τα κοινά, ως ενεργοί πολίτες.
• Να καταλάβουν ότι ομάδες διαφορετικών συμφερόντων πολλές φορές αναλαμβάνουν πολύ διαφορετική πολιτική δράση.
• Να αντιληφθούν ότι η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις για να είναι βιώσιμη και συμφέρουσα για όλους.
• Να συσχετίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα με την αλόγιστη δόμηση.
• Να συνειδητοποιήσουν την πίεση για αστικοποίηση της υπαίθρου που προκαλεί η μη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
• Να αναρωτηθούν για το κατά πόσο η βιομηχανοποίηση του τουρισμού εξασφαλίζει την ευημερία για τις κοινότητες, όπου εφαρμόζεται.


Τύπος δραστηριότητας:
Υποθετικό σενάριο

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή