Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα όπου επιχειρείται η εξοικείωση του μαθητή με το μέγεθος ύψος βροχής μέσα από την αναγνώριση του μέσου ετήσιου ύψους βροχής για τον τόπο του ή για οποιοδήποτε άλλο τόπο ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό δίνει νόημα στους όρους υψηλή, μέση και χαμηλή ποσότητα βροχής συγκρίνοντας τιμές ύψους που προσφέρονται ως πρόβλεψη με τις ανιχνευόμενες μέσες ή κλιματικές τιμές για έναν τόπο. Η δραστηριότητα εκτυλίσσεται στον ψηφιακό ιστότοπο της ΕΜΥ και εξοικειώνει τον μαθητή με τους όρους “μέσο ετήσιο ύψος”, “μέσο μηνιαίο ύψος” και “μέσο ημερήσιο” και την κατανομή τους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αποτελεσματική αναζήτηση και πλοήγηση σε χρήσιμες ιστοσελίδες.
• Να αποκτήσουν ικανότητα προσδιορισμού αριθμητικής πληροφορίας προς εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τα κλιματικά χαρακτηριστικά ενός τόπου.
• Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη σχετικά με τις ομοιότητες και διαφορές δύο τόπων ως προς το κλιματικό χαρακτηριστικό της βροχόπτωσης ή του υετού.


Τύπος δραστηριότητας:
Διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το κλιματικό χαρακτηριστικό της βροχόπτωσης ή του υετού για οποιονδήποτε τόπο στην Ελλάδα μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ και συγκριτική αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας.
Προβολή, προαιρετικά, ενός βίντεο οδηγιών.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή