Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στηρίζεται στη διδακτική τεχνική της Ιστοεξερεύνησης υιοθετώντας τις αρχές της βιωματικής μάθησης (learning by doing). Με όχημα το ρεμπέτικο τραγούδι ‘‘Πλημμύρα’’ του Μάρκου Βαμβακάρη, που ηχογραφήθηκε το 1934 και με την ιστορία που αυτό το τραγούδι έχει, υποκινούμε το ενδιαφέρον και το συναίσθημα των μαθητών για τις συνέπειες των πλημμυρών.
Περιλαμβάνει τρία (3) Φύλλα Εργασίας: 1) ‘‘Ένα Τραγούδι Πόσες Πληροφορίες!!!’’, 2) ‘‘Με Αφορμή το Τραγούδι Διερευνώ Και Μαθαίνω Για Ιστορικές Πλημμύρες Που Έπληξαν Την Αττική’’ και 3) ‘‘Από Το Ρεμπέτικο Τραγούδι ‘‘Η Πλημμύρα’’ Του Μάρκου Βαμβακάρη Στα Δικά Μας Έργα’’

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν πως μια φυσική καταστροφή γεννά πολιτισμό.
• Να προσεγγίσουν τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί μια πλημμύρα.
• Να εκτιμήσουν την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι.
• Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας.
• Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες.
• Να ασκηθούν στη φαντασία και δημιουργικότητα.
Επιπλέον στόχος:
• Να υποκινηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και το συναίσθημά τους.


Τύπος δραστηριότητας:
• Ιστοεξερεύνηση
• Βιωματική μάθηση (learning by doing)

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή