Στη δραστηριότητα αυτή ζητούμε από τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν δημιουργικά πληροφορίες για τα πλημμυρικά φαινόμενα των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου που διαχρονικά συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοιλάδας της Αρχαίας Ολυμπίας. Με αφόρμηση τις πληροφορίες αυτές καθώς και τον μύθο του Αυγεία καλούνται να εκτιμήσουν τον ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων στη διαμόρφωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Στη συνέχεια δίνονται τέσσερα αντικείμενα που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο και τα Μουσεία και καλούνται οι μαθητές σε ομάδες να «αναδιηγηθούν» την ιστορία του καθενός – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα – σε μορφή κόμικ. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες παρουσιάζονται στην ολομέλεια και δημοσιοποιούνται.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναζητήσουν την αντανάκλαση φυσικών φαινομένων σε μύθους.
• Να συνδέσουν μεταβολές του γεωπεριβάλλοντος με πλημμυρικά φαινόμενα.
• Να εντοπίσουν τις μεταβολές που επιφέρουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
• Να ασκηθούν στην ενσυναίσθηση.
• Να εκφραστούν δημιουργικά ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και τις αφηγηματικές τους δυνατότητες.
• Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες.
• Να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε ομάδες εργασίες.


Τύπος δραστηριότητας:
• Ανάλυση κειμένου (μύθου)
• Ιδεοθύελλα
• Παρατήρηση
• Ψηφιακή ιστορία (κόμικ)

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή