Ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης «Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα» σχεδιάστηκε με στόχους την αποτύπωση περιοχών της χώρας που έχουν πληγεί από πλημμύρες και την πολυμεσική παρουσίαση των αντίστοιχων πλημμυρικών γεγονότων (με την αξιοποίηση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικών καταγραφών κ.ά.). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και αφορούν: α) στην αξιοποίηση του χάρτη για την άντληση πληροφοριών και την ανάπτυξη συζήτησης για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα και β) στη συνεργασία της μαθητικής ομάδας για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού σχετικού με πλημμυρικά γεγονότα στην άμεση ή στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, και στην επακόλουθη προβολή τους στον χάρτη.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αντιληφθούν ότι πλημμύρες μπορούν να συμβαίνουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κλιματικά, γεωμορφολογικά κ.ά.).
• Να κατανοήσουν και να διακρίνουν τις φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες των πλημμυρών.
• Να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
• Να γνωρίσουν ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των πλημμυρικών καταστροφών.
• Να συσχετίσουν τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου με τις στρατηγικές μετριασμού και προσαρμογής στη σύγχρονη κλιματική αλλαγή.
• Να συνεργαστούν για τη διερεύνηση των αιτιών και των επιπτώσεων πλημμυρικών γεγονότων που συνέβησαν στον τόπο τους και στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, να ενημερωθούν για τις ενέργειες και τα έργα αποκατάστασης των πλημμυρικών καταστροφών, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή ανάλογων καταστροφών στο μέλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
• Πλοήγηση σε διαδραστικό χάρτη παρουσίασης πλημμυρικών γεγονότων στην Ελλάδα
• Ανάπτυξη συζήτησης με θέμα τους διαφορετικούς τύπους πλημμυρών, τις φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες εκδήλωσής τους, τις επιπτώσεις τους σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, τους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των πλημμυρικών καταστροφών
• Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού σχετικού με πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του σχολείου

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή