Αιτίες πλημμυρών

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν αναφέρονται σε δημοσιεύματα από πραγματικά περιστατικά πλημμυρών στα οποία καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν τις αιτίες που τις προκάλεσαν και σε τι βαθμό θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Επίσης με βάση πραγματικές φωτογραφίες παρατηρούν καλές και κακές πρακτικές που ενοχοποιούνται ή όχι για πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ένα μικρό βίντεο παρουσιάζονται οι αιτίες ενός πλημμυρικού φαινομένου πλάι στο ποτάμι, και τέλος γίνεται ένα παιχνίδι ρόλων όπου οι μαθητές, ανάλογα με την ηλικία τους, υποδύονται κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται από τα έργα και άλλοι που αντιδρούν επειδή ενέχουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού:
• Να εντοπίσουν τη λαθεμένη περιβαλλοντικά συμπεριφορά του ανθρώπου και τα προβλήματα που δημιουργεί.
• Να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου:
• Να κατανοήσουν τη σημασία των ανθρώπινων παρεμβάσεων στις φυσικές καταστροφές.
• Να καταλάβουν και να εξηγήσουν τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
– Δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας
– Προβολή βίντεο σχετικά με τη διαχείριση ποταμών, τοπικό συμβάν
– Δημόσια συζήτηση (debate) με θέμα το μπάζωμα ρέματος στην περιοχή

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Κλίση επιφάνειας ροής

Η δραστηριότητα αυτή είναι εργασία πεδίου. Με τη χρήση κονταριών τοπογράφου, μετροταινίας, κλινόμετρου γίνεται μέτρηση της κλίσης της επιφανειακής ροής ενός ρηχού ποταμού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καταγράφουν την κλίση σε σημεία ενός ποταμού (1ο επίπεδο Bloom).
• Να ερμηνεύουν την κλίση σε σχέση με τη γεωμορφολογία που την έχει δημιουργήσει και με τους στόχους του εκάστοτε σχεδίου εργασίας (5ο επίπεδο Bloom).
• Να κάνουν συγκρίσεις με την κλίση άλλων ποταμών (4ο επίπεδο Bloom).
• Να εξάγουν συμπεράσματα για το ποτάμι/ια που μελετάνε (5ο επίπεδο Bloom).


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία πεδίου

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Καταγραφή επίσκεψης σε πεδίο με χρήση
«έξυπνου τηλεφώνου» (smartphone)

Απευθύνεται σε μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και έχει στόχο να μάθουν να χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positionining System) GPS συνεργαζόμενοι σε ομάδες. Η άσκηση γίνεται στο πεδίο και στη συνέχεια στο εργαστήριο ή στην τάξη και απαιτεί Smartphone με δέκτη GPS, λογισμικό GPS στο smartphone, υπολογιστή με το λογισμικό “Google Earth”.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να μάθουν να χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positionining System-GPS) για την καλλιέργεια χωρικής σκέψης, καταγράφοντας διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος.
• Να χρησιμοποιούν το smartphone σαν εργαλείο εκπαίδευσης.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία με τα smartphones και το σύστημα GPS που διαθέτουν.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Πλημμυρίζω … Τέχνη

Ένα παιχνίδι με κάρτες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, με σκοπό οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν και να παρατηρήσουν έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα, καθώς και να συνεργαστούν παίζοντας. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Περιλαμβάνει: α) ένα ψηφιακό αρχείο με 22 ζεύγη καρτών (ανά μία σελ. Α4 ένα ζεύγος καρτών του παιχνιδιού για να τις εκτυπώσουμε και να τις πλαστικοποιήσουμε και β) ένα Φύλλο Εργασίας με τίτλο ‘‘Η Ταυτότητα Του Έργου Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας’’. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με δύο παραλλαγές που περιγράφονται. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει με ποιο τρόπο και με ποια ζεύγη καρτών το παιχνίδι θα παιχτεί, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και το μέγεθος της μαθητικής ομάδας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν ποικίλα έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα και τον κατακλυσμό.
• Να προβληματιστούν για το φαινόμενο της πλημμύρας και πώς αυτό επέδρασε διαχρονικά στις εικαστικές τέχνες.
• Να περιγράφουν αυτό που βλέπουν.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης.
• Να ασκηθούν στην παρατηρητικότητα και στην ανάπτυξη επιχειρημάτων.
• Να συνεργαστούν παίζοντας.


Τύπος δραστηριότητας:

Παιχνίδι με κάρτες – ψυχοκινητικό παιχνίδι

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας:


Συντάκτης deukalion, πριν από

Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!

Οι μαθητές/τριες αφού περιηγηθούν σε μια ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με θέμα τις πλημμύρες εξασκούνται στη διαδικασία της παρατήρησης μέσω της τέχνης. Σε κάθε πίνακα που προβάλλεται, ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν και να συζητήσουν τι έχει επιλέξει για να απεικονίσει ο/η ζωγράφος, πώς απεικονίζει την πλημμύρα, αν απεικονίζει μόνο το τοπίο ή στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται και ανθρώπινες φιγούρες, ποια στοιχεία εντυπωσιάζουν τους/τις μαθητές/τριες κ.ά. Εναλλακτικά προτείνεται η ανάλυση των πινάκων να γίνει σε 4 φάσεις, σύμφωνα με τα στάδια προσεκτικής παρατήρησης ενός εικαστικού έργου (τεχνική του D. Perkins). Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες δημιουργούν τη δική τους εικαστική δημιουργία, δημιουργούν δηλ. έναν πίνακα ζωγραφικής με θέμα την πλημμύρα.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιθυμούμε να συσχετιστεί το περιεχόμενο των έργων τέχνης με το περιεχόμενο θεμάτων που μελετούν μαθητές και μαθήτριες (εν προκειμένω την πλημμύρα).
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αξιοποιήσουν την τέχνη στη διαδικασία της παρατήρησης.
• Να συσχετίσουν πίνακες ζωγραφικής με θέμα τις πλημμύρες, ώστε να:
α) σκέπτονται πολύπλευρα και βαθύτερα για το θέμα
β) αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης
• Να παρατηρούν, να εκφράζονται και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους.
• Να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που δημιουργεί μια πλημμύρα σε σχέση με τον τόπο και τον χρόνο.
• Να εντοπίσουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών κοινωνιών διαφορετικών εποχών.
• Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τους φόβους τους για το φαινόμενο της πλημμύρας.
• Nα οξύνουν τη φαντασία τους.
• Να συνεργάζονται δημιουργικά.


Τύπος δραστηριότητας:
Εικαστική δημιουργία / Δημιουργία πινάκων ζωγραφικής με θέμα την πλημμύρα

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή
Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιείται και η Ψηφιακή Έκθεση “Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες” που μπορείτε να τη δείτε εδώ.


Συντάκτης deukalion, πριν από

Κατάλογος για τις ενέργειες πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά το πλημμυρικό φαινόμενο σε σχολικές μονάδες

Απευθύνεται σε διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες. Είναι μια πρόταση για πράγματα που πρέπει να προσέξουν στο σχολείο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα πλημμυρικό φαινόμενο.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

ΣΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ
Πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού
και ο μύθος του Αυγεία

Στη δραστηριότητα αυτή ζητούμε από τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν δημιουργικά πληροφορίες για τα πλημμυρικά φαινόμενα των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου που διαχρονικά συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοιλάδας της Αρχαίας Ολυμπίας. Με αφόρμηση τις πληροφορίες αυτές καθώς και τον μύθο του Αυγεία καλούνται να εκτιμήσουν τον ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων στη διαμόρφωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Στη συνέχεια δίνονται τέσσερα αντικείμενα που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο και τα Μουσεία και καλούνται οι μαθητές σε ομάδες να «αναδιηγηθούν» την ιστορία του καθενός – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα – σε μορφή κόμικ. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες παρουσιάζονται στην ολομέλεια και δημοσιοποιούνται.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναζητήσουν την αντανάκλαση φυσικών φαινομένων σε μύθους.
• Να συνδέσουν μεταβολές του γεωπεριβάλλοντος με πλημμυρικά φαινόμενα.
• Να εντοπίσουν τις μεταβολές που επιφέρουν τα πλημμυρικά φαινόμενα στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
• Να ασκηθούν στην ενσυναίσθηση.
• Να εκφραστούν δημιουργικά ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και τις αφηγηματικές τους δυνατότητες.
• Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες.
• Να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε ομάδες εργασίες.


Τύπος δραστηριότητας:
• Ανάλυση κειμένου (μύθου)
• Ιδεοθύελλα
• Παρατήρηση
• Ψηφιακή ιστορία (κόμικ)

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης …
Για Τις Πλημμύρες

Είναι η Ψηφιακή Έκθεση και ο Ομώνυμος Οδηγός του εκπαιδευτικού υλικού με την ονομασία ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Για τους μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν πλημμυρικά φαινόμενα μέσω εικαστικών έργων τέχνης.
• Να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης εικαστικών έργων τέχνης.
• Να οξύνουν τη φαντασία τους.
• Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και συνθετική σκέψη.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς:
• Να έχουν εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Μελέτη περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Ιστορία, Καλλιτεχνικά, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κ.ά.)
• Να έχουν σχετικό πληροφοριακό υλικό και πηγές.
• Να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία δημιουργικών, διαθεματικών δραστηριοτήτων.
• Να δημιουργήσουν ευχάριστο κλίμα μάθησης.

Τύπος δραστηριότητας:
Εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες

———

Δείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ποιες δραστηριότητες συνδέεται σε PDF μορφή

• Η Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’ βρίσκεται εδώ.

• Ο Ομώνυμος Οδηγός της Έκθεσης βρίσκεται εδώ.


Συντάκτης deukalion, πριν από

Iστορικές Πλημμύρες
μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης

Η δραστηριότητα βασίζεται στην Ψηφιακή Έκθεση με τίτλο «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης … για τις πλημμύρες» και στον σχετικό Οδηγό της έκθεσης. Περιλαμβάνει τρία φύλλα εργασίας με τους εξής τίτλους: Α. “Ένας θρύλος γεννιέται στην πλημμύρα”, Β. “Πλημμύρες στην Ευρώπη” και Γ. “Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο”.

Σκοπός της δραστηριότητας, είναι οι μαθητές/τριες μέσω των έργων τέχνης να έρθουν σε επαφή με σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και να γνωρίσουν τα τεχνολογικά έργα που επέλεξαν οι χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Εστιάζουμε στις ιστορικές πλημμύρες της Βορειοανατολικής Ευρώπης, όπως των Κάτω Χωρών και της Αγίας Πετρούπολης. Η δραστηριότητα αφορά μαθητές/τριες Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου κι έχει διάρκεια 3-4 διδακτικών ωρών.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ασκηθούν στην παρατήρηση.
• Να συνεργαστούν δημιουργικά.
• Να κατανοήσουν την επίδραση των πλημμυρών στην υλική & άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.
• Να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη σοβαρών πλημμυρικών επιπτώσεων.
• Να συγκρίνουν τις συνθήκες και τις επιπτώσεις των πλημμυρών μεταξύ χωρών της Ευρώπης και αναπτυσσόμενων χωρών.

Τύπος δραστηριότητας:
• Ιστοεξερεύνηση
• Βιωματική Μάθηση

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από