Αιτίες πλημμυρών

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν αναφέρονται σε δημοσιεύματα από πραγματικά περιστατικά πλημμυρών στα οποία καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν τις αιτίες που τις προκάλεσαν και σε τι βαθμό θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Επίσης με βάση πραγματικές φωτογραφίες παρατηρούν καλές και κακές πρακτικές που ενοχοποιούνται ή όχι για πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ένα μικρό βίντεο παρουσιάζονται οι αιτίες ενός πλημμυρικού φαινομένου πλάι στο ποτάμι, και τέλος γίνεται ένα παιχνίδι ρόλων όπου οι μαθητές, ανάλογα με την ηλικία τους, υποδύονται κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται από τα έργα και άλλοι που αντιδρούν επειδή ενέχουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού:
• Να εντοπίσουν τη λαθεμένη περιβαλλοντικά συμπεριφορά του ανθρώπου και τα προβλήματα που δημιουργεί.
• Να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου:
• Να κατανοήσουν τη σημασία των ανθρώπινων παρεμβάσεων στις φυσικές καταστροφές.
• Να καταλάβουν και να εξηγήσουν τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
– Δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας
– Προβολή βίντεο σχετικά με τη διαχείριση ποταμών, τοπικό συμβάν
– Δημόσια συζήτηση (debate) με θέμα το μπάζωμα ρέματος στην περιοχή

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Τα ΤΙ; ΠΟΥ; ΠΟΤΕ; ΠΩΣ; και ΓΙΑΤΙ;
των πλημμυρών

Δραστηριότητες που βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στο τι, πού, πότε, πώς & γιατί των πλημμυρών. Οι δραστηριότητες προσπαθούν να ικανοποιήσουν γνωστικούς στόχους και μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη. Περιλαμβάνουν καταιγισμό ιδεών, ανάλυση κειμένων, σύγκριση διαγραμμάτων, μελέτη χαρτών, ερμηνεία φωτογραφιών και δημιουργία εννοιολογικών χαρτών.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι κυρίως γνωστικοί. Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ορίζουν τι είναι πλημμύρα (ΤΙ είναι πλημμύρα)
• Να κατηγοριοποιούν τις πλημμύρες (ΠΟΙΕΣ οι κατηγορίες των πλημμυρών)
• Να εξηγούν πώς δημιουργούνται οι πλημμύρες (ΑΙΤΙΑ των πλημμυρών)
• Να διακρίνουν πού και πότε συμβαίνουν (ΠΟΥ και ΠΟΤΕ)
• Να ανακαλύψουν ΓΙΑΤΙ κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες
• Να μελετούν διαγράμματα, χάρτες και κείμενα
• Να παρατηρούν φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής
• Να εξάγουν συμπεράσματα
Επιπλέον στόχος: Να συνεργάζονται δημιουργικά

Τύπος δραστηριότητας:
Ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση – με φύλλο εργασίας – μέσα στη σχολική τάξη

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από