Πριν την καταιγίδα

Ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες και διάλογο. Οι παίκτες καλούνται να πάρουν μια απόφαση για την αντιμετώπιση ενός αναμενόμενου καιρικού φαινομένου, σε συγκεκριμένο χρόνο πριν την εμφάνισή του.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να εξοικειωθούν με την έννοια του σχεδιασμού, της πρόληψης και ετοιμότητας για αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.
• Να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων (καύσωνες, ισχυρές βροχοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι κ.λπ.).
• Να εξασκηθούν στην επιχειρηματολογία για την υποστήριξη των απόψεων και προτάσεών τους.
• Να κατανοήσουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της πρόληψης και ανθεκτικότητας σε επίπεδο ατόμων, γειτονιάς, Δήμου, πόλης, κοινωνίας.

Τύπος δραστηριότητας:
Ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες και διάλογο
Οι παίκτες/τριες καλούνται να πάρουν μια απόφαση για την αντιμετώπιση ενός αναμενόμενου καιρικού φαινομένου, σε συγκεκριμένο χρόνο πριν την εμφάνισή του.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Βρες τη σύνδεση

Παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης. Οι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμύρας και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο δράσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να εξοικειωθούν με την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
• Να αντιληφθούν ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
• Να κατανοήσουν την ανάγκη πρόνοιας και σχεδιασμού.
• Να γνωρίσουν την έννοια της ανθεκτικότητας της κοινότητας.


Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης
Οι παίκτες/τριες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμύρας και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο δράσης.

———
Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Διαχείριση πλημμύρας
από τους αρμόδιους φορείς

Εφαρμόζοντας τη θεωρία της παιχνιδοποίησης οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις, εκτελούν αποστολές, και συγκεντρώνουν βαθμούς συναγωνιζόμενοι σε ομάδες, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν για τις δραστηριότητες φορέων αρμόδιων για τις πλημμύρες.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ανακαλύψουν μέσα από παιχνίδι τις καταστάσεις που δημιουργούνται στη διαχείριση της πλημμύρας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι φορείς.
• Να διαπιστώσουν ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν αρκετές λύσεις, αλλά κάποιες είναι πιο κατάλληλες.
• Να συνεργάζονται στην ομάδα τους, συναγωνιζόμενοι άλλες ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας:


Συντάκτης deukalion, πριν από

Πλημμύρες: Πώς να παραμείνω ασφαλής;

Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Σχεδιάστηκε για να αναδείξει τη σημασία της προσωπικής ευθύνης σε καταστάσεις πλημμυρικού κινδύνου και περιλαμβάνει:
α) την προβολή της εκπαιδευτικής ταινίας «Πλημμύρες: Πώς να Παραμείνω Ασφαλής;» (διάρκειας 8:29΄), στην οποία παρουσιάζονται ορισμένες ενδεδειγμένες συμπεριφορές ατομικής προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα,
β) συζήτηση – επεξεργασία του περιεχομένου της ταινίας,
γ) προτάσεις προσέγγισης του όρου «ατομική προστασία» και επέκτασης του θέματος.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να προσεγγίσουν νοηματικά τον όρο «ατομική προστασία».
• Να επεξεργαστούν τις προτάσεις ατομικής προστασίας που περιλαμβάνονται στην ταινία.
Επίσης:
• Να αναδειχθεί η σημασία της προσωπικής ευθύνης σε καταστάσεις πλημμυρικού κινδύνου.
• Να παρουσιαστούν ορισμένες ενδεδειγμένες συμπεριφορές ατομικής προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα.
• Να υπάρξει διάχυση των προτάσεων ατομικής προστασίας που περιλαμβάνονται στην ταινία στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.


Τύπος δραστηριότητας:
• Προβολή εκπαιδευτικής ταινίας (διάρκειας 8:29 λεπτών) με θέμα την ατομική προστασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα στο: https://youtu.be/iXV4HDBqlhw
• Συζήτηση και επέκταση του θέματος

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Οι συνέπειες των ποτάμιων πλημμυρών μπορούν να αποτραπούν

Η δραστηριότητα υλοποιείται με τη διδακτική τεχνική της αντιπαράθεσης απόψεων (debate), σύμφωνα με τον Μεθοδολογικό Οδηγό ΟDYSSEY – Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, σε χρόνο 3 διδακτικών ωρών και υλοποιείται με μαθητές/τριες Γυμνασίου & Λυκείου. Η διαλογική αντιπαράθεση – debate είναι μια εξαιρετική πρόταση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών πάνω σε αμφιλεγόμενα θέματα και συμβάλλει στην εξοικείωση των ομιλητών/τριών με την επιχειρηματολογία και τον δημόσιο λόγο. Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης της δραστηριότητας: α. Εντός της σχολικής αίθουσας και β. Εξ αποστάσεως.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής – ιδιαίτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική και δημιουργική σκέψη και τη δημοκρατική συνείδηση.
• Να κατανοήσουν τις συνθήκες ανάπτυξης των πλημμυρών.
• Να απαριθμήσουν παράγοντες που καθορίζουν το αν μια βροχή προκαλέσει πλημμύρα (βλάστηση, χρήσεις γης, κλιματικοί παράγοντες).
• Να κατανοήσουν την αιφνίδια πλημμύρα και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις περιοχές που είναι ευαίσθητες σε αιφνίδιες πλημμύρες.
• Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τη σημασία της διευθέτησης/διαχείρισης των ρεμάτων και να συνειδητοποιήσουν τον ενιαίο χαρακτήρα τους.
• Να κατανοήσουν την επίδραση της αστικοποίησης στην αύξηση της έντασης και των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Τύπος δραστηριότητας:
Αντιπαράθεση απόψεων (debate)

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Προσομοίωση πλημμύρας σε σχολείο

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις προσομοιώσεις, να αντιληφθούν τη σημασία του υψόμετρου και τη σχέση του με τον ύψος του νερού σε πλημμύρα στις διάφορες περιοχές. Να παρατηρήσουν, επίσης, τα διάφορα συμβάντα σε σχέση με τον χρόνο και να δουν τις διαφορές σε διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να εξοικειωθούν με προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων.
• Να αντιληφθούν τον ρόλο του υψόμετρου στη διαμόρφωση της κατανομής του νερού της πλημμύρας στις διάφορες περιοχές.
• Να αντιστοιχίσουν χρόνους και συμβάντα με την παρατήρηση βίντεο προσομοιώσεων.
• Να παρατηρήσουν διαφορές μεταξύ των καταστάσεων των πλημμυρικών φαινομένων με το ίδιο ύψος βροχής και διαφορετικών χρόνων βροχόπτωσης.
• Να εκφράσουν απόψεις για βελτιώσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

Τύπος δραστηριότητας:
Προσομοίωση

———

Κατεβάστε το σε Pdf μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από