Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα.
Το βροχόμετρο!

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το βροχόμετρο!» δημιουργήθηκε αξιοποιώντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και στοχεύει σε σύγχρονη και ασύγχρονη αξιοποίηση κατά το ένα μέρος και κατά το άλλο σε δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια με μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου. Η θεωρητική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσα από online δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης θεματικής. Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με ένα εργαστήριο κατασκευής βροχόμετρου με απλά υλικά για τη μέτρηση της στάθμης βροχής σε κανονικές και ακραίες συνθήκες κακοκαιρίας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να γνωρίσουν τον ρόλο της βροχής στα πλημμυρικά φαινόμενα.
• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη σημασία της βροχής.
• Να αποκτήσουν νέες δεξιότητες κατασκευής πειραματικών διατάξεων.
• Να εξοικειωθούν με το εκπαιδευτικό πείραμα.


Τύπος δραστηριότητας:
Η θεωρητική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσα από online δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης θεματικής.
Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με ένα εργαστήριο κατασκευής βροχόμετρου με απλά υλικά για τη μέτρηση της στάθμης βροχής σε κανονικές και ακραίες συνθήκες κακοκαιρίας.

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Κατασκευή βροχόμετρου
με υλικά καθημερινής χρήσης

Η δραστηριότητα αυτή προτείνει την κατασκευή ενός λειτουργικού βροχόμετρου από τον μαθητή με τη χρήση υλικών καθημερινής χρήσης. Χρησιμοποιείται πλαστική φιάλη νερού, διαφανής χάρακας και άλλα υλικά ώστε με διαδικασίες του τύπου κόβω, κολλώ, προσαρμόζω, κατασκευάζεται απλό βροχόμετρο. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή ο μαθητής καλείται να μετρήσει το ύψος βροχής σε πραγματικό περιστατικό ή σε πότισμα “τεχνητής βροχής”.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν πρακτικές δεξιότητες, όπως κόβω, κολλώ, προσαρμόζω κ.λπ.
• Να κατανοήσουν τις αρχές λειτουργίας ενός οργάνου μέτρησης.
• Να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία της κατασκευής για την επίτευξη στόχου (μέτρηση ύψους βροχής).
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.


Τύπος δραστηριότητας:
• Κατασκευή λειτουργικού μοντέλου της συσκευής μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους
• Η προβολή βίντεο με παροχή οδηγιών κατασκευής και η επανάληψή του κάθε φορά που εμφανίζονται απορίες, οδηγεί σε έναν τρόπο απόκτησης δεξιοτήτων, με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι πολλοί/ές μαθητές/τριες (tutorials στο διαδίκτυο).

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Εργαστηριακή προσομοίωση της παράσυρσης αυτοκινήτου σε Ιρλανδική διάβαση

Πρόκειται για μια δραστηριότητα προσομοίωσης του συχνά επαναλαμβανόμενου φαινομένου της παράσυρσης οχήματος σε Ιρλανδική διάβαση με τραγικά αποτελέσματα. Η κατασκευή του μοντέλου που προτείνεται πραγματοποιείται είτε στο σχολικό εργαστήριο είτε σε κοντινό ΕΚΦΕ είτε σε ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής προσφέρεται σχετικό βίντεο προσομοίωσης. Η προσομοίωση συντελείται με την έλξη ξύλινου μοντέλου αυτοκινήτου με τη βοήθεια δυναμόμετρου. Η έλξη αυτή γίνεται προοδευτικά ευκολότερη (παράσυρση) όταν το υπόβαθρο είναι βρεγμένο και η στάθμη του νερού ανεβαίνει. Ο μαθητής οδηγείται στην ερμηνεία της παράσυρσης με τη βοήθεια νόμων της φυσικής που αφορούν στα φαινόμενα της τριβής και της άνωσης-πλεύσης.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να καλλιεργήσουν σοβαρή στάση στην αντιμετώπιση του κινδύνου από πλημμύρα και συμμόρφωση με τις εντολές της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
• Να καταπολεμήσουν την αντίληψη ότι οι γνώσεις φυσικής είναι κατά βάση θεωρητικές και συνεπώς άχρηστες στην καθημερινότητα.
• Να αναπτύξουν τρόπους ερμηνείας των φαινομένων βασισμένοι σε προϋπάρχουσες γνώσεις από τον χώρο των φυσικών επιστημών.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργαστηριακή προσομοίωση ενός φαινομένου που στοιχίζει ζωές σχεδόν κάθε φορά που εμφανίζεται το φαινόμενο της πλημμύρας.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από