Στη σελίδα "Συντελεστές" μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία των μελών της ομάδας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον/κάποια από την περιοχή σας.


Την ομάδα "Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις πλημμύρες" συντονίζει το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μουζακίου.


Στοιχεία επικοινωνίας:

  • Ταχυδρομική διεύθυνση: Ιθώμης 1, Τ.Κ.: 43060, Μουζάκι Καρδίτσας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2445043242 - Φαξ: 2445043363
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kpemou@gmail.com