Μια εκπαιδευτική προσέγγιση
για τις Πλημμύρες
μέσα από τη
Συστημική του Παρατηρητή

Οι σκέψεις και οι ιδέες που περιγράφονται στις παρακάτω σελίδες είναι προϊόντα συνεργασίας μιας ομάδας έμπειρων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Οι συγγραφείς προτείνουν στην ουσία ένα «διδακτικό μοντέλο» που προσεγγίζει το περιβάλλον ως αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα ως μία «συστημική πραγματικότητα» με αναφορές στο «σύστημα - παρατηρητή».

EkpaidProgrammaLogo

Αρχικά γίνεται αναφορά στην «αφόρμηση». Δίνεται με παράδειγμα η μεγάλη σημασία που έχει η αφόρμηση σε σχολικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Γίνεται στη συνέχεια αναφορά στους κινδύνους από τα βίαια καιρικά φαινόμενα, τις καταστροφές που συμβαίνουν στα οικοσυστήματα και την ανάγκη το σχολείο να ασκεί μακροχρόνια και σε βάθος την εκπαίδευση για τη «βιωσιμότητα».

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της διδακτικής μεθόδου «Συστημικής του Παρατηρητή» καθώς και της πορείας υλοποίησης ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα μέσα από τέσσερις φάσεις. Περιγράφονται τα βήματα κάθε φάσης και ενδεικτικές δράσεις / δραστηριότητες.

Περιλαμβάνονται ακόμα δύο παραδείγματα προγραμμάτων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο, όπως και μια πρόταση για την αξιοποίηση του θεάτρου forum (συμμετοχική μορφή θεάτρου, ανοιχτό θέατρο) σε μια εκπαιδευτική προσέγγιση των «πλημμυρών».