ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ανά κατηγορία

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ομάδα από τις παρακάτω κατηγορίες, θα σας εμφανίζει τις δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν.

Ηλικία

Διάρκεια

Θεματική

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

There are currently 53 εκπαιδευτικές δραστηριότητες in this directory
Αιτίες Πλημμυρών
Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν αναφέρονται σε δημοσιεύματα από πραγματικά περιστατικά πλημμυρών στα οποία καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν τις αιτίες που τις προκάλεσαν και σε τι βαθμό θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Επίσης με βάση πραγματικές φωτογραφίες παρατηρούν καλές και κακές πρακτικές που ενοχοποιούνται ή όχι για πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ένα μικρό βίντεο παρουσιάζονται οι αιτίες ενός πλημμυρικού φαινομένου πλάι στο ποτάμι, και τέλος γίνεται ένα παιχνίδι ρόλων όπου οι μαθητές, ανάλογα με την ηλικία τους, υποδύονται κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται από τα έργα και άλλοι που αντιδρούν επειδή ενέχουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Αποφασίζω για τον τόπο μου
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο οι μαθητές βλέπουν πώς, μέσα από την εκλογική διαδικασία, ένα χωριό οδηγείται σε αποφάσεις τουριστικής ανάπτυξης που μπορεί να έχουν επικίνδυνες συνέπειες για τους κατοίκους του χωριού. Οι μαθητές θα αναλογιστούν για τις προτεραιότητες που πρέπει να μπαίνουν όταν παίρνονται αποφάσεις για το περιβάλλον.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Αρίθμηση υδρογραφικού δικτύου - Λόγος διακλάδωσης
Η εργασία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου και έχει στόχο να γνωρίσουν την έννοια της υδρολογικής λεκάνης και της αρίθμησης του υδρογραφικού δικτύου σύμφωνα με τη μέθοδο Strahler. Οι μαθητές υπολογίζουν τον λόγο διακλάδωσης, τη σχέση του με τις πλημμύρες και συσχετίζουν τη συχνότητα των πλημμυρών με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η άσκηση γίνεται στην τάξη ή στο εργαστήριο και απαιτεί αντίγραφα του χάρτη της λεκάνης του ποταμού, xαρτί Α4 και μαρκαδόρους.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Βιρβιρίτσα πορπατεί, το Θεό παρακαλεί...
Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της E’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται είναι η παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην τέχνη και συγκεκριμένα, στη λογοτεχνία. Κατά την υλοποίησή της, οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με έννοιες που αφορούν στην επιστήμη της λαογραφίας, όπως για παράδειγμα: λαϊκό δρώμενο, έθιμο, δοξασία. Παράλληλα, καλούνται να προβληματιστούν και να εντοπίσουν την αρχέγονη επιθυμία των ανθρώπων για ερμηνεία ή έλεγχο των φυσικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες. Αναστοχαζόμενοι/νες αναφορικά με την παλιότερη θρησκειολογική προσέγγιση ως προς την αποδιδόμενη εμφάνιση και αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων, σε αντιδιαστολή με την επιστημονική τεκμηρίωση που υπάρχει σήμερα, συγκρίνουν και αποφαίνονται ως προς την ορθότητα και αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, γίνεται αξιοποίηση ενός λογοτεχνικού κειμένου και μιας δέησης, προκειμένου οι μαθητές/τριες να αντιπαραβάλουν και διακρίνουν τις ειδοποιούς οργανικές σχέσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη δομή των δύο προαναφερθέντων κειμένων.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Βιώνω την εξέλιξη του πλημμυρικού φαινομένου
Tο μικρό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από τρεις βιωματικές ασκήσεις που μπορεί να υλοποιηθούν ως πακέτο, όπως προτείνεται εδώ, αλλά και μεμονωμένα η κάθε μία άσκηση. Αφορά στην αναμονή, στην έναρξη και υποδοχή του πλημυρικού φαινομένου, στην εξέλιξη και κορύφωσή του και στην αποκατάσταση μετά το φυσικό γεγονός, που τα μέλη μιας κοινότητας έχουν μόλις βιώσει.Τα μέλη της κοινότητας εκπαιδεύονται, μέσα από την κίνηση, ώστε να ανταποκριθούν στη "στιγμή" με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ως μέλη της συλλογικότητας στην οποία ανήκουν: οικογένεια, γειτονιά, εργασία, κοινότητα.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Βρες τη σύνδεση
Παιχνίδι ρόλων, συζήτηση, μελέτη περίπτωσης. Οι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμύρας και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο δράσης.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Βρέχει στην Κάτω Ρεματιά
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Είναι ένα εικονογραφημένο υποθετικό σενάριο που σκοπεύει να δείξει πώς η άμετρη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Γινόμαστε δημοσιογράφοι
Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού). Η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται είναι η παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην τέχνη και συγκεκριμένα, στη λογοτεχνία. Ειδικότερα, μέσω της υλοποίησης της δραστηριότητας, οι μαθητές/τριες αναμένεται να αντιληφθούν ότι οι πλημμύρες δεν αποτελούν μόνον συμβάντα με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά και προσωπικό βίωμα, το οποίο μπορεί να αποδοθεί και μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή ενός συγγραφέα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό της διάστασης του λόγου, του ύφους και του τρόπου παρουσίασης των συμβάντων, μεταξύ των δύο τύπων κειμένου (άρθρου-λογοτεχνικού κειμένου), λαμβάνοντας υπόψη ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς γλωσσικούς σκοπούς.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Διαδραστικός χάρτης: Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα
Ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης «Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα» σχεδιάστηκε με στόχους την αποτύπωση περιοχών της χώρας που έχουν πληγεί από πλημμύρες και την πολυμεσική παρουσίαση των αντίστοιχων πλημμυρικών γεγονότων (με την αξιοποίηση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικών καταγραφών κ.ά.). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και αφορούν: α) στην αξιοποίηση του χάρτη για την άντληση πληροφοριών και την ανάπτυξη συζήτησης για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα και β) στη συνεργασία της μαθητικής ομάδας για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού σχετικού με πλημμυρικά γεγονότα στην άμεση ή στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, και στην επακόλουθη προβολή τους στον χάρτη.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Διαχείριση πλημμύρας από τους αρμόδιους φορείς
Εφαρμόζοντας τη θεωρία της παιχνιδοποίησης οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις, εκτελούν αποστολές, και συγκεντρώνουν βαθμούς συναγωνιζόμενοι σε ομάδες, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν για τις δραστηριότητες φορέων αρμόδιων για τις πλημμύρες.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Δραστηριότητες για τη λεκάνη απορροής ποταμού
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε ΄και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού και Α΄ και Β΄ τάξεων του Γυμνασίου. Μπορεί να υλοποιηθεί και σε μικρότερες τάξεις του δημοτικού και του νηπιαγωγείου με την ανάλογη προσαρμογή. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες έχοντας συγκεκριμένο ρόλο, με σκοπό να κατασκευάσουν μία λεκάνη απορροής ποταμού με απλά υλικά, που υπάρχουν στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάζει και να εξηγεί στις υπόλοιπες ομάδες τις φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη λεκάνη απορροής. Με αυτό τον τρόπο κατανοούν τη θέση της λεκάνης απορροής στο φυσικό περιβάλλον και πώς ορίζεται, ασχολούνται με το ανάγλυφο, μαθαίνουν πώς σχηματίζονται τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (υετός), γνωρίζουν το υδρογραφικό δίκτυο, τις χρήσεις γης και τον υδρολογικό κύκλο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί ένα παράδειγμα συνδυασμένου γνωσιακού και ψυχοκινητικού στόχου.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Ένα τραγούδι, μια πλημμύρα, μία ιστορία
Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στηρίζεται στη διδακτική τεχνική της Ιστοεξερεύνησης υιοθετώντας τις αρχές της βιωματικής μάθησης (learning by doing). Με όχημα το ρεμπέτικο τραγούδι ‘‘Πλημμύρα’’ του Μάρκου Βαμβακάρη, που ηχογραφήθηκε το 1934 και με την ιστορία που αυτό το τραγούδι έχει, υποκινούμε το ενδιαφέρον και το συναίσθημα των μαθητών για τις συνέπειες των πλημμυρών.
Περιλαμβάνει τρία (3) Φύλλα Εργασίας:
1) ‘‘Ένα Τραγούδι Πόσες Πληροφορίες!!!’’,
2) ‘‘Με Αφορμή το Τραγούδι Διερευνώ Και Μαθαίνω Για Ιστορικές Πλημμύρες Που Έπληξαν Την Αττική’’ και
3) ‘‘Από Το Ρεμπέτικο Τραγούδι ‘‘Η Πλημμύρα’’ Του Μάρκου Βαμβακάρη Στα Δικά Μας Έργα’’

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Επιζών / Survivor
Διασκεδαστικό κινητικό παιχνίδι εγρήγορσης. Οι παίκτες καλούνται να ανταποκριθούν σε οδηγίες προφύλαξης κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα έντονο καιρικό φαινόμενο.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Εργαστηριακή προσομοίωση της παράσυρσης αυτοκινήτου σε Ιρλανδική διάβαση
Πρόκειται για μια δραστηριότητα προσομοίωσης του συχνά επαναλαμβανόμενου φαινομένου της παράσυρσης οχήματος σε Ιρλανδική διάβαση με τραγικά αποτελέσματα. Η κατασκευή του μοντέλου που προτείνεται πραγματοποιείται είτε στο σχολικό εργαστήριο είτε σε κοντινό ΕΚΦΕ είτε σε ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας κατασκευής προσφέρεται σχετικό βίντεο προσομοίωσης. Η προσομοίωση συντελείται με την έλξη ξύλινου μοντέλου αυτοκινήτου με τη βοήθεια δυναμόμετρου. Η έλξη αυτή γίνεται προοδευτικά ευκολότερη (παράσυρση) όταν το υπόβαθρο είναι βρεγμένο και η στάθμη του νερού ανεβαίνει. Ο μαθητής οδηγείται στην ερμηνεία της παράσυρσης με τη βοήθεια νόμων της φυσικής που αφορούν στα φαινόμενα της τριβής και της άνωσης-πλεύσης.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!
Οι μαθητές/τριες αφού περιηγηθούν σε μια ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με θέμα τις πλημμύρες εξασκούνται στη διαδικασία της παρατήρησης μέσω της τέχνης. Σε κάθε πίνακα που προβάλλεται, ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν και να συζητήσουν τι έχει επιλέξει για να απεικονίσει ο/η ζωγράφος, πώς απεικονίζει την πλημμύρα, αν απεικονίζει μόνο το τοπίο ή στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται και ανθρώπινες φιγούρες, ποια στοιχεία εντυπωσιάζουν τους/τις μαθητές/τριες κ.ά. Εναλλακτικά προτείνεται η ανάλυση των πινάκων να γίνει σε 4 φάσεις, σύμφωνα με τα στάδια προσεκτικής παρατήρησης ενός εικαστικού έργου (τεχνική του D. Perkins). Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες δημιουργούν τη δική τους εικαστική δημιουργία, δημιουργούν δηλ. έναν πίνακα ζωγραφικής με θέμα την πλημμύρα.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το βροχόμετρο!
Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το βροχόμετρο!» δημιουργήθηκε αξιοποιώντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και στοχεύει σε σύγχρονη και ασύγχρονη αξιοποίηση κατά το ένα μέρος και κατά το άλλο σε δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια με μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου. Η θεωρητική προσέγγιση πραγματοποιείται μέσα από online δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης θεματικής. Η προσέγγιση ολοκληρώνεται με ένα εργαστήριο κατασκευής βροχόμετρου με απλά υλικά για τη μέτρηση της στάθμης βροχής σε κανονικές και ακραίες συνθήκες κακοκαιρίας.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Η δύναμη του νερού
Αποτελείται από μια παρουσίαση της κατασκευής μίας μακέτας που απεικονίζει την πληγείσα από τον «Ιανό» περιοχή της Δ.Ε. Μουζακίου.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Η δύναμη του νερού - Δες το με μια άλλη ματιά…
Aποτελείται από μια παρουσίαση με ιδέες και κατασκευές, βασισμένες στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, προσαρμοσμένες στην αρχική μακέτα (βλ. δραστηριότητα "Η δύναμη του νερού") καθώς και από δύο φύλλα δραστηριοτήτων.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Η Ελένη και το ποτάμι
Αξιοποίηση σκηνών από την ταινία «Το Λιβάδι Που Δακρύζει» (2004), του Θόδωρου Αγγελόπουλου, με όχημα τη ζωή ενός κοριτσιού και στόχο τη διαπραγμάτευση του ζητήματος της συνύπαρξης ενός οικισμού με ένα ποτάμι και το ενδεχόμενο της πλημμύρας από αυτό.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Η κλίση και ο Μαιανδρικός λόγος ρεμάτων ως παράγοντες διαμόρφωσης της συμπεριφοράς τους σε πλημμυρικά επεισόδια
Πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου ο μαθητής υπολογίζει πάνω στο ψηφιακό υπόβαθρο του "Google Earth pro" τον μαιανδρικό λόγο και την τοπογραφική κλίση της κοίτης του ποταμού. Αφού καταλήξει σε διάφορες τιμές κατά μήκος διαδοχικών τμημάτων του ποταμού για τις δύο αυτές παραμέτρους, εξάγει συμπεράσματα για το/τα τμήμα/τα που παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανισθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής προσεγγίζει άμεσα τις συνέπειες που οι τεχνητές ευθυγραμμίσεις ποτάμιων ρεμάτων εμφανίζουν στην πλημμυρική συμπεριφορά τους.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Η λιθολογία του ποταμού
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου και έχει στόχο να γνωρίσουν τη λιθολογία ενός ποτάμιου συστήματος, να καταγράψουν, να παρατηρήσουν, να ταξινομήσουν τα υλικά που θα βρουν στην κοίτη του ποταμού και να αξιολογήσουν τη σημασία τους σε ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Η άσκηση γίνεται στο πεδίο και απαιτεί απλά υλικά: Υποδεκάμετρο, ανεξίτηλο μαρκαδόρο, σακουλάκια, τσάντα μεταφοράς των δειγμάτων, σημειωματάριο, μολύβι.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Ιστορικές Πλημμύρες μέσω Εικαστικών Έργων Τέχνης
Η δραστηριότητα βασίζεται στην Ψηφιακή Έκθεση με τίτλο «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες» και στον σχετικό Οδηγό της έκθεσης. Περιλαμβάνει τρία φύλλα εργασίας με τους εξής τίτλους: Α. "Ένας θρύλος γεννιέται στην πλημμύρα", Β. "Πλημμύρες στην Ευρώπη" και Γ. "Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο". Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες μέσω των έργων τέχνης να έρθουν σε επαφή με σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και να γνωρίσουν τα τεχνολογικά έργα που επέλεξαν οι χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων. Εστιάζουμε στις ιστορικές πλημμύρες της Βορειοανατολικής Ευρώπης, όπως των Κάτω Χωρών και της Αγίας Πετρούπολης. Η δραστηριότητα αφορά μαθητές/τριες Ε' & ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου κι έχει διάρκεια 3-4 διδακτικών ωρών.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Καταγραφή επίσκεψης σε πεδίο με χρήση «έξυπνου τηλεφώνου» (smartphone)
Απευθύνεται σε μαθητές Ε'-ΣΤ' Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και έχει στόχο να μάθουν να χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positionining System) GPS συνεργαζόμενοι σε ομάδες. Η άσκηση γίνεται στο πεδίο και στη συνέχεια στο εργαστήριο ή στην τάξη και απαιτεί Smartphone με δέκτη GPS, λογισμικό GPS στο smartphone, υπολογιστή με το λογισμικό "Google Earth".

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Καταγραφή σημείων παρατήρησης σε επίσκεψη πεδίου σε ποτάμι
Οι μαθητές παρατηρούν και καταγράφουν σημεία στο ποτάμι που έχουν σχέση με το οικοσύστημα, τα χαρακτηριστικά της ροής, τα αντιπλημμυρικά έργα, τις ζημιές που έγιναν από πλημμύρα ή τις πιθανότητες ζημιών, τα προβληματικά σημεία και την ομορφιά των φυσικών τοπίων. Αξιοποιώντας αυτές τις καταγραφές ερευνούν, ενημερώνονται και κάνουν προτάσεις στους αρμόδιους φορείς.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Κατακλυσμοί λόγω των κλιματικών αλλαγών και μύθοι
Αναζήτηση των παγκόσμιων μύθων για τους κατακλυσμούς, που συνδέονται με το κλιματικό Optimum (παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας) που συνέβη από 6.000 έως 4.000 χρόνια πριν από σήμερα, την ερμηνεία τους σύμφωνα με τους μύθους των Αρχαίων Ελλήνων και την επιστημονική τους ερμηνεία σήμερα. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει αναφορά σε παγκόσμιους μύθους σχετικά με τον κατακλυσμό και τις ομοιότητες που παρουσιάζουν την περίοδο αυτή, που η στάθμη της θάλασσας ήταν λίγο ψηλότερα από σήμερα.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Κατάλογος για τις ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πλημμυρικό φαινόμενο σε σχολικές μονάδες
Απευθύνεται σε διευθυντές/ντριες και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες. Είναι μια πρόταση για πράγματα που πρέπει να προσέξουν στο σχολείο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα πλημμυρικό φαινόμενο.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Κατασκευή βροχόμετρου με υλικά καθημερινής χρήσης
Η δραστηριότητα αυτή προτείνει την κατασκευή ενός λειτουργικού βροχόμετρου από τον μαθητή με τη χρήση υλικών καθημερινής χρήσης. Χρησιμοποιείται πλαστική φιάλη νερού, διαφανής χάρακας και άλλα υλικά ώστε με διαδικασίες του τύπου κόβω, κολλώ, προσαρμόζω, κατασκευάζεται απλό βροχόμετρο. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή ο μαθητής καλείται να μετρήσει το ύψος βροχής σε πραγματικό περιστατικό ή σε πότισμα "τεχνητής βροχής".

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Κινδυνεύει η περιοχή μου από πλημμύρα;
Χρησιμοποιώντας χάρτες κινδύνου πλημμύρας ο μαθητής ανακαλύπτει αν η περιοχή του απειλείται από πλημμύρα, τις πιθανές αιτίες, πότε μπορεί να συμβεί μία πλημμύρα και την πιθανή χρήση του νερού της πλημμύρας.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Κλιματικές αλλαγές και γεωμορφολογικές μεταβολές
Οι δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν από το λιώσιμο των παγετώνων τα τελευταία 18.000 χρόνια, με την έναρξη της τελευταίας μεσοπαγετώδους περιόδου, τις γεωμορφολογικές μεταβολές που συνέβησαν, τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις προσπάθειες του προϊστορικού ανθρώπου να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες. Περιλαμβάνουν καταιγισμό ιδεών, σύγκριση χαρτών, νέων και παλαιογεωγραφικών, υπολογισμό της ταχύτητας κατάκλυσης (πλημμυρίσματος) με τη βοήθεια πίνακα που δείχνει τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Κλίση επιφάνειας ροής
Η δραστηριότητα αυτή είναι εργασία πεδίου. Με τη χρήση κονταριών τοπογράφου, μετροταινίας, κλινόμετρου γίνεται μέτρηση της κλίσης της επιφανειακής ροής ενός ρηχού ποταμού.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Κλίση σε τοπογραφικό χάρτη
Με τη χρήση τοπογραφικών χαρτών και διαδικτυακών εφαρμογών Google maps, γίνεται διερεύνηση της έννοιας της μορφολογικής κλίσης. Πραγματοποιείται υπολογισμός της κλίσης και ερμηνεία της με βάση μία οικεία περιοχή. Χρειάζονται βασικές δεξιότητες ανάγνωσης τοπογραφικών χαρτών (αναγνώριση ισοϋψών καμπυλών, υπολογισμός διαφοράς υψόμετρου, εντοπισμός υψηλότερης και χαμηλότερης καμπύλης σε ένα κομμάτι χάρτη, προσανατολισμός χάρτη).

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Μαθητές και μαθήτριες με τη ματιά δημοσιογράφου στο χθες και στο σήμερα
Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου. Φιλοδοξεί και προσδοκά να συνδράμει στην αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αλλά και στην ευαισθητοποίησή τους στα φαινόμενα των πλημμυρών, ώστε μέσω της ενσυναίσθησης να γίνουν συνοδοιπόροι μιας έμμεσης διαμαρτυρίας για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και γνώστες διαχείρισης και αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση και την αξιοποίηση ιστορικών πηγών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως οι εφημερίδες, ενώ η τριβή των μαθητών με τον δημοσιογραφικό λόγο μιας άλλης μακρινής εποχής δεν αντιμετωπίζεται μόνο επιφανειακά και στο πλαίσιο μιας στείρας ενδοκειμενικής ανάλυσης (γλώσσα, ύφος, περίληψη, τεχνικές, κ.ά.), αλλά κυρίως από την προσπάθεια καλλιέργειας ενσυναίσθησης. Το βασικό αποτελεί η ενεργή εμπλοκή των παιδιών καθώς και οι δραστηριότητες που θα τους προκαλέσουν -στο βαθμό που είναι εφικτό- να σκεφτούν ιστορικά και διαχρονικά για το φαινόμενο.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Μέτρηση μέσου βάθους ποταμού
Η δραστηριότητα έπεται ή γίνεται σε συνδυασμό με τη μέτρηση του πλάτους ποταμού/καναλιού και προηγείται του υπολογισμού της παροχής αυτού. Αναφέρεται σε δυο (2) απλές και πρακτικές τεχνικές μέτρησης του μέσου βάθους ποταμού/καναλιού, απευθύνεται σε μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και επιλέγεται η κατάλληλη από τις δυο προτεινόμενες τεχνικές ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο κάθε ηλικιακής ομάδας, τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία αλλά και τις διαστάσεις του ποταμού/καναλιού. Μια επιπλέον δραστηριότητα για μεγαλύτερους μαθητές (Β΄-Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου) αναφέρεται στην κατασκευή του γραφήματος της διατομής του ποταμού (cross section river) σε υπολογιστικό φύλλο (excel). Απαιτεί 2 διδακτικές ώρες (αίθουσα) και μια ημερήσια επίσκεψη στο πεδίο.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Μέτρηση παροχής ποταμού
Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας πεδίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία που έχει για το ποτάμιο οικοσύστημα ο υπολογισμός της ταχύτητας ροής και της παροχής του ποταμού. Με τον όρο παροχή του ποταμού ονομάζουμε τον όγκο του νερού που διέρχεται από μια συγκεκριμένη διατομή της κοίτης του ποταμού ανά μονάδα χρόνου (π.χ. όγκος νερού ανά δευτερόλεπτο). Για τον υπολογισμό της πολλαπλασιάζουμε το εμβαδόν της διατομής του ποταμού σε ένα σημείο του, με τη μέση ταχύτητα του νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και υπολογίζουν την ταχύτητα ροής, το βάθος και το πλάτος σε διαφορετικά σημεία του ποταμού. Αφού ολοκληρωθούν οι μετρήσεις, οι ομάδες ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα μεταξύ τους και συνεχίζουν με τον τελικό υπολογισμό της διατομής και της παροχής του ποταμού.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Μέτρηση πλάτους (εύρους) ποταμού
Η δραστηριότητα αναφέρεται σε επτά (7) μεθόδους/τεχνικές μέτρησης του πλάτους/εύρους ποταμού/καναλιού, απευθύνεται σε μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική μέτρησης ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο κάθε ηλικιακής ομάδας, από τις φυσικές συνθήκες, τις δυνατότητες, την τοποθεσία αλλά και τις διαστάσεις του ποταμού/καναλιού. Απαιτεί 2-3 διδακτικές ώρες (αίθουσα) και μια ημερήσια επίσκεψη στο πεδίο.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Οι συνέπειες των ποτάμιων πλημμυρών μπορούν να αποτραπούν
Η δραστηριότητα υλοποιείται με τη διδακτική τεχνική της αντιπαράθεσης απόψεων (debate), σύμφωνα με τον Μεθοδολογικό Οδηγό ΟDYSSEY - Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, σε χρόνο 3 διδακτικών ωρών και υλοποιείται με μαθητές/τριες Γυμνασίου & Λυκείου. Η διαλογική αντιπαράθεση - debate είναι μια εξαιρετική πρόταση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών πάνω σε αμφιλεγόμενα θέματα και συμβάλλει στην εξοικείωση των ομιλητών/τριών με την επιχειρηματολογία και τον δημόσιο λόγο. Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης της δραστηριότητας: α. Εντός της σχολικής αίθουσας και β. Εξ αποστάσεως.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης … μαθαίνω για τις Πλημμύρες
Είναι μια δραστηριότητα ανακαλυπτικής/διερευνητικής μάθησης ενταγμένη στην ενότητα «Πλημμύρες: το αποτύπωμά τους στον καμβά της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης». Βασίζεται στην Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’ και στον ομώνυμο Οδηγό της έκθεσης.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης μέσω της τέχνης και να συσχετίσουν αυτά τα έργα με διάφορα θέματα όπως η γεωγραφική κατανομή των πλημμυρών που απεικονίζονται στα έργα τέχνης, ο τύπος πλημμύρας, η έκφραση συναισθημάτων που δημιουργεί ένα έργο τέχνης με θέμα την πλημμύρα κ.λπ.
Περιλαμβάνει τέσσερα (4) Φύλλα Εργασίας: 1ο «Παρατηρώ, Αναζητώ, Βρίσκω», 2ο «Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ των πλημμυρών», 3ο «Από τις εικαστικές τέχνες … στις επιπτώσεις των πλημμυρών», 4ο «Τα τρία ΓΙΑΤΙ…» και ένα φύλλο εργασίας για τον αναστοχασμό.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Πλημμύρα στο σχολείο: «Προετοιμάζομαι!»
Η δραστηριότητα βασίζεται σε οδηγίες, προς τους μαθητές/τριες, προστασίας τους σε περίπτωση έκτακτου πλημμυρικού φαινομένου. Οι μαθητές/τριες απαντούν προδιαμορφωμένο ερωτηματολόγιο και έπειτα «διορθώνουν» τις απαντήσεις των συμμαθητών/τριών τους ώστε να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν λάθος συμπεριφορές σε περίπτωση έκτακτου πλημμυρικού φαινομένου.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Πλημμύρα στο τουριστικό θέρετρο της Ομορφονήσου!
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εξετάζονται οι πλημμυρες ως φυσικό φαινόμενο με επιπτώσεις που οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια λόγω των παρεμβάσεων που γίνονται εξ αιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Οι μαθητές μέσα από τη ομαδοσυνεργατική μέθοδο και σε παιχνίδι ρόλων εξετάζουν ένα υποθετικό σενάριο ενός υδρολογικού συστήματος και προσπαθούν να δώσουν λύση αφού κατανοήσουν τι λάθη έγιναν. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά θα μπορούσε με μια προσαρμογή να εφαρμοστεί και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Πλημμύρες - Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ένα ταξίδι στο προϊστορικό παρελθόν, με σκοπό την κατανόηση των γεωμορφολογικών μεταβολών, κυρίως στις παράκτιες περιοχές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που οφείλονταν στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία άρχισε να ανεβαίνει όταν άρχισε να ανέρχεται η μέση παγκόσμια θερμοκρασία (18.000 χρόνια μέχρι 6.000 χρόνια πριν). Περιλαμβάνει παλαιογεωγραφικούς χάρτες για την πραγματοποίηση του «ταξιδιού στον χρόνο» και ερωτήσεις που αφορούν τις μετακινήσεις των κατοίκων των παράκτιων περιοχών 18.000, 10.000 και 6.000 χρόνια πριν από σήμερα, που σταμάτησε η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Πλημμύρες: Πώς να παραμείνω ασφαλής;
Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Σχεδιάστηκε για να αναδείξει τη σημασία της προσωπικής ευθύνης σε καταστάσεις πλημμυρικού κινδύνου και περιλαμβάνει: α) την προβολή της εκπαιδευτικής ταινίας «Πλημμύρες: Πώς να Παραμείνω Ασφαλής;» (διάρκειας 8:29΄), στην οποία παρουσιάζονται ορισμένες ενδεδειγμένες συμπεριφορές ατομικής προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πλημμύρα, β) συζήτηση - επεξεργασία του περιεχομένου της ταινίας, γ) προτάσεις προσέγγισης του όρου «ατομική προστασία» και επέκτασης του θέματος.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Πλημμυρίζω ... Τέχνη
Ένα παιχνίδι με κάρτες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, με σκοπό οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν και να παρατηρήσουν έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα, καθώς και να συνεργαστούν παίζοντας. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ', Ε' & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Περιλαμβάνει: α) ένα ψηφιακό αρχείο με 22 ζεύγη καρτών (ανά μία σελ. Α4 ένα ζεύγος καρτών του παιχνιδιού για να τις εκτυπώσουμε και να τις πλαστικοποιήσουμε και β) ένα Φύλλο Εργασίας με τίτλο ‘‘Η Ταυτότητα Του Έργου Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας’’. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με δύο παραλλαγές που περιγράφονται. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει με ποιο τρόπο και με ποια ζεύγη καρτών το παιχνίδι θα παιχτεί, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και το μέγεθος της μαθητικής ομάδας.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Πριν την καταιγίδα
Ομαδικό επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες και διάλογο. Οι παίκτες καλούνται να πάρουν μια απόφαση για την αντιμετώπιση ενός αναμενόμενου καιρικού φαινομένου, σε συγκεκριμένο χρόνο πριν την εμφάνισή του.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Προσομοίωση πλημμύρας σε σχολείο
Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τις προσομοιώσεις, να αντιληφθούν τη σημασία του υψόμετρου και τη σχέση του με το ύψος του νερού σε πλημμύρα στις διάφορες περιοχές. Να παρατηρήσουν, επίσης, τα διάφορα συμβάντα σε σχέση με τον χρόνο και να δουν τις διαφορές σε διαφορετικά σενάρια βροχόπτωσης.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Πώς σχετίζεται το είδος του εδάφους με την πλημμύρα - Υδροπερατότητα
Μέσα από πειράματα οι μαθητές ανακαλύπτουν ποιο είδος εδάφους αφήνει να περνά το νερό περισσότερο και άρα σε ποιο είναι πιθανότερο να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

ΣΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ Πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού και ο μύθος του Αυγεία
Στη δραστηριότητα αυτή ζητούμε από τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν δημιουργικά πληροφορίες για τα πλημμυρικά φαινόμενα των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου που διαχρονικά συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοιλάδας της Αρχαίας Ολυμπίας. Με αφόρμηση τις πληροφορίες αυτές καθώς και τον μύθο του Αυγεία καλούνται να εκτιμήσουν τον ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων στη διαμόρφωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Στη συνέχεια δίνονται τέσσερα αντικείμενα που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο και τα Μουσεία και καλούνται οι μαθητές σε ομάδες να «αναδιηγηθούν» την ιστορία του καθενός - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα - σε μορφή κόμικ. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, παρουσιάζονται στην ολομέλεια και δημοσιοποιούνται.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Συγγραφείς σε πυρετό δημιουργικής δράσης
Είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα δημιουργικής γραφής, ενταγμένη στην ενότητα: ‘‘Πλημμύρες: Το Αποτύπωμά Τους Στον Καμβά Της Εκπαίδευσης Μέσω Της Τέχνης’’. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών, παρέχοντάς τους ως πηγή έμπνευσης πίνακες ζωγραφικής με θέμα την ‘‘Πλημμύρα’’ από την Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’. Περιλαμβάνει ένα Φύλλο Εργασίας με τίτλο ‘‘Παρατηρώ, Φαντάζομαι, Γράφω’’ και μπορεί να υλοποιηθεί σε 1-2 διδακτικές ώρες, στο πλαίσιο ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την πλημμύρα, ή στο πλαίσιο άλλης εκπαιδευτικής δημιουργικής δράσης (Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α' τάξη των ΕΠΑ.Λ. κ.λπ.).

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες
Πρόκειται για μια συλλογή εικαστικών έργων τέχνης με τη μορφή Ψηφιακής Έκθεσης ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης ... Για Τις Πλημμύρες’’. Η έκθεση περιλαμβάνει 107 εικαστικά έργα τέχνης: πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, τοιχογραφίες, οροφογραφίες, χαλκογραφίες, σχέδια με μολύβι, εικονογραφήσεις βιβλίων, γλυπτά, ανάγλυφα, γελοιογραφίες και καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Η έκθεση συνοδεύεται από τον ομώνυμο Οδηγό, στον οποίο δίνονται οι πηγές και σχετικές πληροφορίες τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τις πλημμύρες στις οποίες αναφέρονται πολλά από αυτά τα έργα.
Σκοπός της έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή τους/τις μαθητές/τριες με τα πλημμυρικά φαινόμενα μέσω έργων εικαστικής τέχνης, οξύνοντας τη φαντασία τους και καλλιεργώντας την παρατηρητικότητά τους. Η έκθεση μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να την αξιοποιήσουν ολόκληρη ή τμήμα της, όπως επιθυμούν σε οποιοδήποτε στάδιο ενός περιβαλλοντικού σχετικού προγράμματος ή σε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επιπλέον στην ψηφιακή έκθεση στηρίζονται οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για αυτό το εκπαιδευτικό υλικό:
• Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης … μαθαίνω για τις Πλημμύρες
• Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!
• Πλημμυρίζω … τέχνη (παιχνίδι)
• Συγγραφείς σε πυρετό δημιουργικής δράσης
• Ιστορικές πλημμύρες μέσω εικαστικών έργων τέχνης
• Τα πάντα αλλάζουν...

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Τα πάντα αλλάζουν…
Η δραστηριότητα οδηγεί στη δημιουργία σεναρίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα θεατρικό δρώμενο και υλοποιείται με μαθητές/τριες Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου. Ως αφόρμηση, αλλά και για τον χωρισμό των ομάδων αξιοποιούνται 7 πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στην Ψηφιακή Έκθεση «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες». Ένας από τους στόχους της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των Θεσμών στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών. Η διάρκειά της είναι 4 διδακτικές ώρες και συμπεριλαμβάνει δικτυογραφική - βιβλιογραφική αναζήτηση, δείγματα σεναρίων και προτεινόμενες αναστοχαστικές ερωτήσεις μετά την παρουσίαση των δρώμενων στην ολομέλεια. Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (για δημιουργία ενός κόμικ ή μιας κινούμενης παρουσίασης).

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Τα σύμφωνα… της πλημμύρας
Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου και συγκεκριμένα, των τριών τελευταίων τάξεων (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού). Η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται είναι η παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην τέχνη και ειδικότερα στη λογοτεχνία. Αποσκοπεί στον προβληματισμό των μαθητών/τριών σχετικά με τη σημασία και τη χρήση υγρών συμφώνων κατά την προφορική γλωσσική απόδοση λέξεων που σχετίζονται με την έννοια του υγρού-ρέοντος στοιχείου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες καλούνται να αναστοχαστούν ως προς τη συνάφεια της ετυμολογίας ορισμένων λέξεων με τη φωνολογική τους αποτύπωση. Η ανωτέρω συσχέτιση επεκτείνεται και στην φωνητική/ηχητική απόδοση λέξεων που αφορούν το υγρό-ρέον στοιχείο και στην αγγλική γλώσσα και ως εκ τούτου, η δραστηριότητα προϋποθέτει, επίσης, την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας του εκάστοτε σχολείου.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Τα ΤΙ; ΠΟΥ; ΠΟΤΕ; ΠΩΣ; και ΓΙΑΤΙ; των πλημμυρών
Δραστηριότητες που βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να απαντήσουν στο τι, πού, πότε, πώς & γιατί των πλημμυρών. Οι δραστηριότητες προσπαθούν να ικανοποιήσουν γνωστικούς στόχους και μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στη σχολική τάξη. Περιλαμβάνουν καταιγισμό ιδεών, ανάλυση κειμένων, σύγκριση διαγραμμάτων, μελέτη χαρτών, ερμηνεία φωτογραφιών και δημιουργία εννοιολογικών χαρτών.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Το ποτάμι και οι πλημμύρες στο δημοτικό τραγούδι
Πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές επιχειρούν να αντιληφθούν τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το ποτάμι είτε ως ζωογόνου δύναμης είτε ως παράγοντα καταστροφής. Γίνεται ακρόαση δύο δημοτικών τραγουδιών όπου το πρώτο είναι ένας ύμνος στη ζωογόνο δύναμη του ποταμού, ενώ το δεύτερο περιγράφει τη θλιβερή σκηνή της απώλειας ανθρώπινης ζωής μέσα σε έντονα χορευτικό ρυθμό. Οι μαθητές οδηγούνται στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο δημιουργίας των τραγουδιών, καθώς και των πραγματικών συμβάντων που έδωσαν αφορμή για τη δημιουργία τους. Μπορούν να εντρυφήσουν στους στίχους των τραγουδιών ή ακόμη και να χορέψουν ό,τι χορεύεται.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Το ύψος βροχής και η σημασία του
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα όπου επιχειρείται η εξοικείωση του μαθητή με το μέγεθος ύψος βροχής μέσα από την αναγνώριση του μέσου ετήσιου ύψους βροχής για τον τόπο του ή για οποιοδήποτε άλλο τόπο ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό δίνει νόημα στους όρους υψηλή, μέση και χαμηλή ποσότητα βροχής συγκρίνοντας τιμές ύψους που προσφέρονται ως πρόβλεψη με τις ανιχνευόμενες μέσες ή κλιματικές τιμές για έναν τόπο. Η δραστηριότητα εκτυλίσσεται στον ψηφιακό ιστότοπο της ΕΜΥ και εξοικειώνει τον μαθητή με τους όρους "μέσο ετήσιο ύψος", "μέσο μηνιαίο ύψος" και "μέσο ημερήσιο" και την κατανομή τους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.