Επιζών / Survivor

Διασκεδαστικό κινητικό παιχνίδι εγρήγορσης. Οι παίκτες καλούνται να ανταποκριθούν σε οδηγίες προφύλαξης κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα έντονο καιρικό φαινόμενο.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να κατανοήσουν τη σημασία της ετοιμότητας αντίδρασης σε έντονα καιρικά φαινόμενα.
• Να κατανοήσουν τη σημασία ύπαρξης σχεδίου αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων.
• Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Τύπος δραστηριότητας:
Διασκεδαστικό κινητικό παιχνίδι εγρήγορσης
Οι παίκτες/τριες καλούνται να ανταποκριθούν σε οδηγίες προφύλαξης κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα έντονο καιρικό φαινόμενο.

———
Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Πλημμύρα στο τουριστικό θέρετρο
της Ομορφονήσου!

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εξετάζονται οι πλημμύρες ως φυσικό φαινόμενο με επιπτώσεις που οφείλονται σε ανθρωπογενή αίτια λόγω των παρεμβάσεων που γίνονται εξ αιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Οι μαθητές μέσα από τη ομαδοσυνεργατική μέθοδο και σε παιχνίδι ρόλων εξετάζουν ένα υποθετικό σενάριο ενός υδρολογικού συστήματος και προσπαθούν να δώσουν λύση αφού κατανοήσουν τι λάθη έγιναν. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, αλλά θα μπορούσε με μια προσαρμογή να εφαρμοστεί και στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αξιολογήσουν επιλογές και δραστηριότητες που οδήγησαν στο φαινόμενο της πλημμύρας.
• Να κατανοήσουν ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με τον τουρισμό, έχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.
• Να εμπλακούν ομαδικά και βιωματικά.
• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι πλημμύρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να γίνει ακραίο, όχι μόνο ως φαινόμενο αυτό καθαυτό, αλλά και ως μια επίπτωση της κλιματικής κρίσης που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα.
• Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όρους όπως: «αειφορία», «βιώσιμη ανάπτυξη», «κλιματική αλλαγή», «ανθρωπογενείς φυσικές καταστροφές».
• Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη τους.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές, στάσεις και συμπεριφορές αειφορικής διαχείρισης ως προς το περιβάλλον.
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία ομάδων, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση απόψεων (αναζήτηση στο διαδίκτυο – έρευνα
εφόσον το πρόγραμμα διαρκέσει πάνω από ένα τρίωρο)

———
Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Διαχείριση πλημμύρας
από τους αρμόδιους φορείς

Εφαρμόζοντας τη θεωρία της παιχνιδοποίησης οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις, εκτελούν αποστολές, και συγκεντρώνουν βαθμούς συναγωνιζόμενοι σε ομάδες, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν για τις δραστηριότητες φορέων αρμόδιων για τις πλημμύρες.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ανακαλύψουν μέσα από παιχνίδι τις καταστάσεις που δημιουργούνται στη διαχείριση της πλημμύρας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι φορείς.
• Να διαπιστώσουν ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν αρκετές λύσεις, αλλά κάποιες είναι πιο κατάλληλες.
• Να συνεργάζονται στην ομάδα τους, συναγωνιζόμενοι άλλες ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας:


Συντάκτης deukalion, πριν από