Κατακλυσμοί λόγω των κλιματικών αλλαγών και μύθοι

Αναζήτηση των παγκόσμιων μύθων για τους κατακλυσμούς, που συνδέονται με το κλιματικό Optimum (παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας) που συνέβη από 6.000 έως 4.000 χρόνια πριν από σήμερα, την ερμηνεία τους σύμφωνα με τους μύθους των Αρχαίων Ελλήνων και την επιστημονική τους ερμηνεία σήμερα. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει αναφορά σε παγκόσμιους μύθους σχετικά με τον κατακλυσμό και τις ομοιότητες που παρουσιάζουν την περίοδο αυτή, που η στάθμη της θάλασσας ήταν λίγο ψηλότερα από σήμερα.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να μάθουν την ερμηνεία των κατακλυσμών, σύμφωνα με τους μύθους που έπλασε ο προϊστορικός άνθρωπος και την επιστημονική τους ερμηνεία σήμερα.
• Να ενημερωθούν για τις συνέπειες ανόδου της μέσης θερμοκρασίας λόγω κλιματικών αλλαγών, σε επίπεδο γεωμορφολογικών μεταβολών.


Τύπος δραστηριότητας:
• Θεωρητική προσέγγιση του θέματος (ανάγνωση κειμένου και χαρτών), συζήτηση.
• Αναζήτηση παγκόσμιων μύθων για τους κατακλυσμούς που συνδέονται με το Κλιματικό Optimum (παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας).
• Ερμηνεία των κατακλυσμών, σύμφωνα με τους μύθους των Αρχαίων Ελλήνων και την επιστημονική τους ερμηνεία σήμερα.

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Διαχείριση πλημμύρας
από τους αρμόδιους φορείς

Εφαρμόζοντας τη θεωρία της παιχνιδοποίησης οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις, εκτελούν αποστολές, και συγκεντρώνουν βαθμούς συναγωνιζόμενοι σε ομάδες, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν για τις δραστηριότητες φορέων αρμόδιων για τις πλημμύρες.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ανακαλύψουν μέσα από παιχνίδι τις καταστάσεις που δημιουργούνται στη διαχείριση της πλημμύρας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι φορείς.
• Να διαπιστώσουν ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν αρκετές λύσεις, αλλά κάποιες είναι πιο κατάλληλες.
• Να συνεργάζονται στην ομάδα τους, συναγωνιζόμενοι άλλες ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Παιχνίδι

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας:


Συντάκτης deukalion, πριν από

Κινδυνεύει η περιοχή μου από πλημμύρα;

Χρησιμοποιώντας χάρτες κινδύνου πλημμύρας ο μαθητής ανακαλύπτει αν η περιοχή του απειλείται από πλημμύρα, τις πιθανές αιτίες, πότε μπορεί να συμβεί μία πλημμύρα και την πιθανή χρήση του νερού της πλημμύρας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίζουν το υδατικό διαμέρισμα που ανήκει η περιοχή τους.
• Να γνωρίζουν αν κοντά στην περιοχή τους συνέβησαν πλημμύρες κατά το παρελθόν.
• Να ξέρουν αν η περιοχή που μένουν ανήκει σε πλημμυρική ζώνη.
• Να ξέρουν πώς ονομάζεται η ζώνη υψηλού κινδύνου πλημμύρας της περιοχής τους (αν ισχύει).
• Να σκεφθούν πάνω στα αίτια και τις πιθανές επιπτώσεις των πλημμυρών.
• Να συνδέουν την πιθανότητα πλημμύρας με τις βροχές.
• Να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα πλημμύρας σε πλημμυρικές ζώνες όλη τη διάρκεια του έτους.
• Να αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζει η κλίση του εδάφους σε πλημμύρες.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία με χάρτες σχετικούς με την πλημμύρα

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας:


Συντάκτης deukalion, πριν από