Πλημμυρίζω … Τέχνη

Ένα παιχνίδι με κάρτες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, με σκοπό οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν και να παρατηρήσουν έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα, καθώς και να συνεργαστούν παίζοντας. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Περιλαμβάνει: α) ένα ψηφιακό αρχείο με 22 ζεύγη καρτών (ανά μία σελ. Α4 ένα ζεύγος καρτών του παιχνιδιού για να τις εκτυπώσουμε και να τις πλαστικοποιήσουμε και β) ένα Φύλλο Εργασίας με τίτλο ‘‘Η Ταυτότητα Του Έργου Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας’’. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με δύο παραλλαγές που περιγράφονται. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει με ποιο τρόπο και με ποια ζεύγη καρτών το παιχνίδι θα παιχτεί, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και το μέγεθος της μαθητικής ομάδας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν ποικίλα έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα και τον κατακλυσμό.
• Να προβληματιστούν για το φαινόμενο της πλημμύρας και πώς αυτό επέδρασε διαχρονικά στις εικαστικές τέχνες.
• Να περιγράφουν αυτό που βλέπουν.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης.
• Να ασκηθούν στην παρατηρητικότητα και στην ανάπτυξη επιχειρημάτων.
• Να συνεργαστούν παίζοντας.


Τύπος δραστηριότητας:

Παιχνίδι με κάρτες – ψυχοκινητικό παιχνίδι

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας:


Συντάκτης deukalion, πριν από

Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης …
Για Τις Πλημμύρες

Είναι η Ψηφιακή Έκθεση και ο Ομώνυμος Οδηγός του εκπαιδευτικού υλικού με την ονομασία ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Για τους μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν πλημμυρικά φαινόμενα μέσω εικαστικών έργων τέχνης.
• Να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης εικαστικών έργων τέχνης.
• Να οξύνουν τη φαντασία τους.
• Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και συνθετική σκέψη.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς:
• Να έχουν εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Μελέτη περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Ιστορία, Καλλιτεχνικά, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κ.ά.)
• Να έχουν σχετικό πληροφοριακό υλικό και πηγές.
• Να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία δημιουργικών, διαθεματικών δραστηριοτήτων.
• Να δημιουργήσουν ευχάριστο κλίμα μάθησης.

Τύπος δραστηριότητας:
Εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες

———

Δείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ποιες δραστηριότητες συνδέεται σε PDF μορφή

• Η Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’ βρίσκεται εδώ.

• Ο Ομώνυμος Οδηγός της Έκθεσης βρίσκεται εδώ.


Συντάκτης deukalion, πριν από