Βιώνω την εξέλιξη
του πλημμυρικού φαινομένου

Το μικρό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) βιωματικές ασκήσεις που μπορεί να υλοποιηθούν ως πακέτο, όπως προτείνεται εδώ, αλλά και μεμονωμένα η κάθε μία άσκηση. Αφορά στην αναμονή, στην έναρξη και υποδοχή του πλημμυρικού φαινομένου, στην εξέλιξη και κορύφωσή του. Αφορά, επίσης, στην αποκατάσταση μετά το φυσικό γεγονός που τα μέλη μιας κοινότητας έχουν μόλις βιώσει. Το σώμα εκπαιδεύεται μέσα από την κίνηση, ώστε να έχει την καλύτερη ανταπόκριση στη «στιγμή», με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.
Ο/Η εμψυχωτής/τρια έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει σε κάθε άσκηση αν το κρίνει αναγκαίο για την πορεία της ομάδας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να επικοινωνήσουν.
• Να συνεργαστούν στο πλαίσιο της διεργασίας της ομάδας.
• Να αφουγκραστούν ο/η καθένας/μία στον δικό του/της ρυθμό τα ιδιαίτερα στοιχεία της έναρξης, της κορύφωσης και της λήξης του πλημμυρικού φαινομένου.

Τύπος δραστηριότητας:
Bιωματικές ασκήσεις

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!

Οι μαθητές/τριες αφού περιηγηθούν σε μια ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με θέμα τις πλημμύρες εξασκούνται στη διαδικασία της παρατήρησης μέσω της τέχνης. Σε κάθε πίνακα που προβάλλεται, ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους/τις μαθητές/τριες να παρατηρήσουν και να συζητήσουν τι έχει επιλέξει για να απεικονίσει ο/η ζωγράφος, πώς απεικονίζει την πλημμύρα, αν απεικονίζει μόνο το τοπίο ή στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται και ανθρώπινες φιγούρες, ποια στοιχεία εντυπωσιάζουν τους/τις μαθητές/τριες κ.ά. Εναλλακτικά προτείνεται η ανάλυση των πινάκων να γίνει σε 4 φάσεις, σύμφωνα με τα στάδια προσεκτικής παρατήρησης ενός εικαστικού έργου (τεχνική του D. Perkins). Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες δημιουργούν τη δική τους εικαστική δημιουργία, δημιουργούν δηλ. έναν πίνακα ζωγραφικής με θέμα την πλημμύρα.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Επιθυμούμε να συσχετιστεί το περιεχόμενο των έργων τέχνης με το περιεχόμενο θεμάτων που μελετούν μαθητές και μαθήτριες (εν προκειμένω την πλημμύρα).
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αξιοποιήσουν την τέχνη στη διαδικασία της παρατήρησης.
• Να συσχετίσουν πίνακες ζωγραφικής με θέμα τις πλημμύρες, ώστε να:
α) σκέπτονται πολύπλευρα και βαθύτερα για το θέμα
β) αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης
• Να παρατηρούν, να εκφράζονται και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους.
• Να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που δημιουργεί μια πλημμύρα σε σχέση με τον τόπο και τον χρόνο.
• Να εντοπίσουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών κοινωνιών διαφορετικών εποχών.
• Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τους φόβους τους για το φαινόμενο της πλημμύρας.
• Nα οξύνουν τη φαντασία τους.
• Να συνεργάζονται δημιουργικά.


Τύπος δραστηριότητας:
Εικαστική δημιουργία / Δημιουργία πινάκων ζωγραφικής με θέμα την πλημμύρα

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή
Σε αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιείται και η Ψηφιακή Έκθεση “Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες” που μπορείτε να τη δείτε εδώ.


Συντάκτης deukalion, πριν από