Το ποτάμι και οι πλημμύρες
στο δημοτικό τραγούδι

Πρόκειται για μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές επιχειρούν να αντιληφθούν τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το ποτάμι είτε ως ζωογόνου δύναμης είτε ως παράγοντα καταστροφής. Γίνεται ακρόαση δύο δημοτικών τραγουδιών όπου το πρώτο είναι ένας ύμνος στη ζωογόνο δύναμη του ποταμού, ενώ το δεύτερο περιγράφει τη θλιβερή σκηνή της απώλειας ανθρώπινης ζωής μέσα σε έντονα χορευτικό ρυθμό. Οι μαθητές οδηγούνται στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο δημιουργίας των τραγουδιών, καθώς και των πραγματικών συμβάντων που έδωσαν αφορμή για τη δημιουργία τους. Μπορούν να εντρυφήσουν στους στίχους των τραγουδιών ή ακόμη και να χορέψουν ό,τι χορεύεται.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
· Να ανιχνεύσουν τη διπλή διάσταση: α) του ευεργετικού ρόλου των ποταμών και β) του καταστροφικού φαινομένου των πλημμυρών στην ανθρώπινη ζωή.
· Να αντιληφθούν την κατάρριψη της απόδοσης «ηθικού» περιεχομένου σε φυσικά φαινόμενα, τα οποία στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα ευεργετικά και βλαβερά.
· Να απολαύσουν τη μουσική και ίσως να εκφραστούν χορευτικά στον ρυθμό μιας μουσικής που σήμερα αποτελεί κατά βάση ιστορικό στοιχείο.

Τύπος δραστηριότητας:
Συμπλήρωση φύλλου εργασίας μετά από ακρόαση σχετικής μουσικής και σχετική έρευνα στο διαδίκτυο.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Βιρβιρίτσα πορπατεί, το Θεό παρακαλεί…

Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της E’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται είναι η παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην τέχνη και συγκεκριμένα, στη λογοτεχνία. Κατά την υλοποίησή της, οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με έννοιες που αφορούν στην επιστήμη της λαογραφίας, όπως για παράδειγμα: λαϊκό δρώμενο, έθιμο, δοξασία. Παράλληλα, καλούνται να προβληματιστούν και να εντοπίσουν την αρχέγονη επιθυμία των ανθρώπων για ερμηνεία ή έλεγχο των φυσικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες. Αναστοχαζόμενοι/νες αναφορικά με την παλιότερη θρησκειολογική προσέγγιση ως προς την αποδιδόμενη εμφάνιση και αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων, σε αντιδιαστολή με την επιστημονική τεκμηρίωση που υπάρχει σήμερα, συγκρίνουν και αποφαίνονται ως προς την ορθότητα και αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, γίνεται αξιοποίηση ενός λογοτεχνικού κειμένου και μιας δέησης, προκειμένου οι μαθητές/τριες να αντιπαραβάλουν και διακρίνουν τις ειδοποιούς οργανικές σχέσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη δομή των δύο προαναφερθέντων κειμένων.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες: λαϊκό δρώμενο, έθιμο, δοξασία, ευχή, επίκληση, προσευχή.
• Να αναγνωρίσουν την αρχέγονη επιθυμία των ανθρώπων για ερμηνεία ή έλεγχο των φυσικών φαινομένων.
• Να διακρίνουν τις ειδοποιούς οργανικές σχέσεις ανάμεσα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο (διήγημα) και σε ένα εκκλησιαστικό κείμενο (δέηση-προσευχή).


Τύπος δραστηριότητας:
• Παιχνίδι ρόλων
• Παράλληλη/συγκριτική επεξεργασία κειμένων

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Ένα Τραγούδι, Μια Πλημμύρα, Μία Ιστορία

Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στηρίζεται στη διδακτική τεχνική της Ιστοεξερεύνησης υιοθετώντας τις αρχές της βιωματικής μάθησης (learning by doing). Με όχημα το ρεμπέτικο τραγούδι ‘‘Πλημμύρα’’ του Μάρκου Βαμβακάρη, που ηχογραφήθηκε το 1934 και με την ιστορία που αυτό το τραγούδι έχει, υποκινούμε το ενδιαφέρον και το συναίσθημα των μαθητών για τις συνέπειες των πλημμυρών.
Περιλαμβάνει τρία (3) Φύλλα Εργασίας: 1) ‘‘Ένα Τραγούδι Πόσες Πληροφορίες!!!’’, 2) ‘‘Με Αφορμή το Τραγούδι Διερευνώ Και Μαθαίνω Για Ιστορικές Πλημμύρες Που Έπληξαν Την Αττική’’ και 3) ‘‘Από Το Ρεμπέτικο Τραγούδι ‘‘Η Πλημμύρα’’ Του Μάρκου Βαμβακάρη Στα Δικά Μας Έργα’’

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν πως μια φυσική καταστροφή γεννά πολιτισμό.
• Να προσεγγίσουν τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί μια πλημμύρα.
• Να εκτιμήσουν την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι.
• Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας.
• Να καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες.
• Να ασκηθούν στη φαντασία και δημιουργικότητα.
Επιπλέον στόχος:
• Να υποκινηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και το συναίσθημά τους.


Τύπος δραστηριότητας:
• Ιστοεξερεύνηση
• Βιωματική μάθηση (learning by doing)

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από