Η δραστηριότητα βασίζεται στην Ψηφιακή Έκθεση με τίτλο «Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης … για τις πλημμύρες» και στον σχετικό Οδηγό της έκθεσης. Περιλαμβάνει τρία φύλλα εργασίας με τους εξής τίτλους: Α. “Ένας θρύλος γεννιέται στην πλημμύρα”, Β. “Πλημμύρες στην Ευρώπη” και Γ. “Πλημμύρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο”.

Σκοπός της δραστηριότητας, είναι οι μαθητές/τριες μέσω των έργων τέχνης να έρθουν σε επαφή με σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και να γνωρίσουν τα τεχνολογικά έργα που επέλεξαν οι χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων.

Εστιάζουμε στις ιστορικές πλημμύρες της Βορειοανατολικής Ευρώπης, όπως των Κάτω Χωρών και της Αγίας Πετρούπολης. Η δραστηριότητα αφορά μαθητές/τριες Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου κι έχει διάρκεια 3-4 διδακτικών ωρών.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να ασκηθούν στην παρατήρηση.
• Να συνεργαστούν δημιουργικά.
• Να κατανοήσουν την επίδραση των πλημμυρών στην υλική & άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.
• Να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην πρόληψη σοβαρών πλημμυρικών επιπτώσεων.
• Να συγκρίνουν τις συνθήκες και τις επιπτώσεις των πλημμυρών μεταξύ χωρών της Ευρώπης και αναπτυσσόμενων χωρών.

Τύπος δραστηριότητας:
• Ιστοεξερεύνηση
• Βιωματική Μάθηση

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή