Κινδυνεύει η περιοχή μου από πλημμύρα;

Χρησιμοποιώντας χάρτες κινδύνου πλημμύρας ο μαθητής ανακαλύπτει αν η περιοχή του απειλείται από πλημμύρα, τις πιθανές αιτίες, πότε μπορεί να συμβεί μία πλημμύρα και την πιθανή χρήση του νερού της πλημμύρας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίζουν το υδατικό διαμέρισμα που ανήκει η περιοχή τους.
• Να γνωρίζουν αν κοντά στην περιοχή τους συνέβησαν πλημμύρες κατά το παρελθόν.
• Να ξέρουν αν η περιοχή που μένουν ανήκει σε πλημμυρική ζώνη.
• Να ξέρουν πώς ονομάζεται η ζώνη υψηλού κινδύνου πλημμύρας της περιοχής τους (αν ισχύει).
• Να σκεφθούν πάνω στα αίτια και τις πιθανές επιπτώσεις των πλημμυρών.
• Να συνδέουν την πιθανότητα πλημμύρας με τις βροχές.
• Να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα πλημμύρας σε πλημμυρικές ζώνες όλη τη διάρκεια του έτους.
• Να αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζει η κλίση του εδάφους σε πλημμύρες.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.

Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία με χάρτες σχετικούς με την πλημμύρα

———

Κατεβάστε το σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας:


Συντάκτης deukalion, πριν από

Διαδραστικός χάρτης:
Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα

Ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης «Πλημμυρικά Φαινόμενα στην Ελλάδα» σχεδιάστηκε με στόχους την αποτύπωση περιοχών της χώρας που έχουν πληγεί από πλημμύρες και την πολυμεσική παρουσίαση των αντίστοιχων πλημμυρικών γεγονότων (με την αξιοποίηση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ηχητικών καταγραφών κ.ά.). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές/τριες των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και αφορούν: α) στην αξιοποίηση του χάρτη για την άντληση πληροφοριών και την ανάπτυξη συζήτησης για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ελλάδα και β) στη συνεργασία της μαθητικής ομάδας για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού σχετικού με πλημμυρικά γεγονότα στην άμεση ή στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, και στην επακόλουθη προβολή τους στον χάρτη.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αντιληφθούν ότι πλημμύρες μπορούν να συμβαίνουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κλιματικά, γεωμορφολογικά κ.ά.).
• Να κατανοήσουν και να διακρίνουν τις φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες των πλημμυρών.
• Να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
• Να γνωρίσουν ενδεδειγμένους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των πλημμυρικών καταστροφών.
• Να συσχετίσουν τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου με τις στρατηγικές μετριασμού και προσαρμογής στη σύγχρονη κλιματική αλλαγή.
• Να συνεργαστούν για τη διερεύνηση των αιτιών και των επιπτώσεων πλημμυρικών γεγονότων που συνέβησαν στον τόπο τους και στην ευρύτερη περιοχή του σχολείου, να ενημερωθούν για τις ενέργειες και τα έργα αποκατάστασης των πλημμυρικών καταστροφών, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή ανάλογων καταστροφών στο μέλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
• Πλοήγηση σε διαδραστικό χάρτη παρουσίασης πλημμυρικών γεγονότων στην Ελλάδα
• Ανάπτυξη συζήτησης με θέμα τους διαφορετικούς τύπους πλημμυρών, τις φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες εκδήλωσής τους, τις επιπτώσεις τους σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, τους τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των πλημμυρικών καταστροφών
• Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού σχετικού με πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του σχολείου

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από

Καταγραφή επίσκεψης σε πεδίο με χρήση
«έξυπνου τηλεφώνου» (smartphone)

Απευθύνεται σε μαθητές Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και έχει στόχο να μάθουν να χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positionining System) GPS συνεργαζόμενοι σε ομάδες. Η άσκηση γίνεται στο πεδίο και στη συνέχεια στο εργαστήριο ή στην τάξη και απαιτεί Smartphone με δέκτη GPS, λογισμικό GPS στο smartphone, υπολογιστή με το λογισμικό “Google Earth”.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να μάθουν να χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (Global Positionining System-GPS) για την καλλιέργεια χωρικής σκέψης, καταγράφοντας διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος.
• Να χρησιμοποιούν το smartphone σαν εργαλείο εκπαίδευσης.
• Να συνεργάζονται σε ομάδες.


Τύπος δραστηριότητας:
Εργασία με τα smartphones και το σύστημα GPS που διαθέτουν.

———

Κατεβάστε σε PDF μορφή


Συντάκτης deukalion, πριν από