Είναι η Ψηφιακή Έκθεση και ο Ομώνυμος Οδηγός του εκπαιδευτικού υλικού με την ονομασία ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Για τους μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν πλημμυρικά φαινόμενα μέσω εικαστικών έργων τέχνης.
• Να εξασκηθούν στη διαδικασία της παρατήρησης εικαστικών έργων τέχνης.
• Να οξύνουν τη φαντασία τους.
• Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και συνθετική σκέψη.

Για τους/τις εκπαιδευτικούς:
• Να έχουν εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Μελέτη περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Ιστορία, Καλλιτεχνικά, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κ.ά.)
• Να έχουν σχετικό πληροφοριακό υλικό και πηγές.
• Να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία δημιουργικών, διαθεματικών δραστηριοτήτων.
• Να δημιουργήσουν ευχάριστο κλίμα μάθησης.

Τύπος δραστηριότητας:
Εποπτικό διαθεματικό υλικό για τις εικαστικές τέχνες και τις πλημμύρες

———

Δείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ποιες δραστηριότητες συνδέεται σε PDF μορφή

• Η Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’ βρίσκεται εδώ.

• Ο Ομώνυμος Οδηγός της Έκθεσης βρίσκεται εδώ.