Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν αναφέρονται σε δημοσιεύματα από πραγματικά περιστατικά πλημμυρών στα οποία καλούνται οι μαθητές να εντοπίσουν τις αιτίες που τις προκάλεσαν και σε τι βαθμό θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Επίσης με βάση πραγματικές φωτογραφίες παρατηρούν καλές και κακές πρακτικές που ενοχοποιούνται ή όχι για πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ένα μικρό βίντεο παρουσιάζονται οι αιτίες ενός πλημμυρικού φαινομένου πλάι στο ποτάμι, και τέλος γίνεται ένα παιχνίδι ρόλων όπου οι μαθητές, ανάλογα με την ηλικία τους, υποδύονται κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται από τα έργα και άλλοι που αντιδρούν επειδή ενέχουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού:
• Να εντοπίσουν τη λαθεμένη περιβαλλοντικά συμπεριφορά του ανθρώπου και τα προβλήματα που δημιουργεί.
• Να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου:
• Να κατανοήσουν τη σημασία των ανθρώπινων παρεμβάσεων στις φυσικές καταστροφές.
• Να καταλάβουν και να εξηγήσουν τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης.
• Να υιοθετήσουν πρακτικές συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον.

Τύπος δραστηριότητας:
– Δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία και τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας
– Προβολή βίντεο σχετικά με τη διαχείριση ποταμών, τοπικό συμβάν
– Δημόσια συζήτηση (debate) με θέμα το μπάζωμα ρέματος στην περιοχή

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή