Ένα παιχνίδι με κάρτες, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, με σκοπό οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν και να παρατηρήσουν έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα, καθώς και να συνεργαστούν παίζοντας. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Περιλαμβάνει: α) ένα ψηφιακό αρχείο με 22 ζεύγη καρτών (ανά μία σελ. Α4 ένα ζεύγος καρτών του παιχνιδιού για να τις εκτυπώσουμε και να τις πλαστικοποιήσουμε και β) ένα Φύλλο Εργασίας με τίτλο ‘‘Η Ταυτότητα Του Έργου Τέχνης και Η Εικόνα της Πλημμύρας’’. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με δύο παραλλαγές που περιγράφονται. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει με ποιο τρόπο και με ποια ζεύγη καρτών το παιχνίδι θα παιχτεί, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και το μέγεθος της μαθητικής ομάδας.

Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:
• Να αναγνωρίσουν ποικίλα έργα εικαστικής τέχνης με θέμα την πλημμύρα και τον κατακλυσμό.
• Να προβληματιστούν για το φαινόμενο της πλημμύρας και πώς αυτό επέδρασε διαχρονικά στις εικαστικές τέχνες.
• Να περιγράφουν αυτό που βλέπουν.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης.
• Να ασκηθούν στην παρατηρητικότητα και στην ανάπτυξη επιχειρημάτων.
• Να συνεργαστούν παίζοντας.


Τύπος δραστηριότητας:

Παιχνίδι με κάρτες – ψυχοκινητικό παιχνίδι

———

Κατεβάστε τη δραστηριότητα σε PDF μορφή

Κατεβάστε και το υποστηρικτικό υλικό της δραστηριότητας: