ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ανά κατηγορία

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ομάδα από τις παρακάτω κατηγορίες, θα σας εμφανίζει τις δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν.

Ηλικία

Διάρκεια

Θεματική

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

There is currently 1 εκπαιδευτική δραστηριότητα in this directory beginning with the letter Γ.
Γινόμαστε δημοσιογράφοι
Η προτεινόμενη δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού). Η θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται είναι η παρουσίαση πλημμυρικών φαινομένων στην τέχνη και συγκεκριμένα, στη λογοτεχνία. Ειδικότερα, μέσω της υλοποίησης της δραστηριότητας, οι μαθητές/τριες αναμένεται να αντιληφθούν ότι οι πλημμύρες δεν αποτελούν μόνον συμβάντα με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά και προσωπικό βίωμα, το οποίο μπορεί να αποδοθεί και μέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή ενός συγγραφέα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό της διάστασης του λόγου, του ύφους και του τρόπου παρουσίασης των συμβάντων, μεταξύ των δύο τύπων κειμένου (άρθρου-λογοτεχνικού κειμένου), λαμβάνοντας υπόψη ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς γλωσσικούς σκοπούς.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.