ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ανά κατηγορία

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη ομάδα από τις παρακάτω κατηγορίες, θα σας εμφανίζει τις δραστηριότητες που υπάγονται σε αυτήν.

Ηλικία

Διάρκεια

Θεματική

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

There are currently 3 εκπαιδευτικές δραστηριότητες in this directory beginning with the letter Σ.
ΣΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ Πλημμυρικά φαινόμενα του Αλφειού και ο μύθος του Αυγεία
Στη δραστηριότητα αυτή ζητούμε από τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν δημιουργικά πληροφορίες για τα πλημμυρικά φαινόμενα των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου που διαχρονικά συνέβαλαν στη διαμόρφωση της κοιλάδας της Αρχαίας Ολυμπίας. Με αφόρμηση τις πληροφορίες αυτές καθώς και τον μύθο του Αυγεία καλούνται να εκτιμήσουν τον ρόλο των πλημμυρικών φαινομένων στη διαμόρφωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Στη συνέχεια δίνονται τέσσερα αντικείμενα που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο και τα Μουσεία και καλούνται οι μαθητές σε ομάδες να «αναδιηγηθούν» την ιστορία του καθενός - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα - σε μορφή κόμικ. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, παρουσιάζονται στην ολομέλεια και δημοσιοποιούνται.

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Συγγραφείς σε πυρετό δημιουργικής δράσης
Είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα δημιουργικής γραφής, ενταγμένη στην ενότητα: ‘‘Πλημμύρες: Το Αποτύπωμά Τους Στον Καμβά Της Εκπαίδευσης Μέσω Της Τέχνης’’. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών, παρέχοντάς τους ως πηγή έμπνευσης πίνακες ζωγραφικής με θέμα την ‘‘Πλημμύρα’’ από την Ψηφιακή Έκθεση ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης … Για Τις Πλημμύρες’’. Περιλαμβάνει ένα Φύλλο Εργασίας με τίτλο ‘‘Παρατηρώ, Φαντάζομαι, Γράφω’’ και μπορεί να υλοποιηθεί σε 1-2 διδακτικές ώρες, στο πλαίσιο ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την πλημμύρα, ή στο πλαίσιο άλλης εκπαιδευτικής δημιουργικής δράσης (Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α' τάξη των ΕΠΑ.Λ. κ.λπ.).

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.

Συνομιλώντας με εικαστικά έργα τέχνης ... για τις πλημμύρες
Πρόκειται για μια συλλογή εικαστικών έργων τέχνης με τη μορφή Ψηφιακής Έκθεσης ‘‘Συνομιλώντας Με Εικαστικά Έργα Τέχνης ... Για Τις Πλημμύρες’’. Η έκθεση περιλαμβάνει 107 εικαστικά έργα τέχνης: πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, τοιχογραφίες, οροφογραφίες, χαλκογραφίες, σχέδια με μολύβι, εικονογραφήσεις βιβλίων, γλυπτά, ανάγλυφα, γελοιογραφίες και καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Η έκθεση συνοδεύεται από τον ομώνυμο Οδηγό, στον οποίο δίνονται οι πηγές και σχετικές πληροφορίες τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τις πλημμύρες στις οποίες αναφέρονται πολλά από αυτά τα έργα.
Σκοπός της έκθεσης είναι να φέρει σε επαφή τους/τις μαθητές/τριες με τα πλημμυρικά φαινόμενα μέσω έργων εικαστικής τέχνης, οξύνοντας τη φαντασία τους και καλλιεργώντας την παρατηρητικότητά τους. Η έκθεση μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να την αξιοποιήσουν ολόκληρη ή τμήμα της, όπως επιθυμούν σε οποιοδήποτε στάδιο ενός περιβαλλοντικού σχετικού προγράμματος ή σε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Επιπλέον στην ψηφιακή έκθεση στηρίζονται οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για αυτό το εκπαιδευτικό υλικό:
• Παρατηρώντας Εικαστικά Έργα Τέχνης … μαθαίνω για τις Πλημμύρες
• Ζωγραφίζοντας την πλημμύρα!
• Πλημμυρίζω … τέχνη (παιχνίδι)
• Συγγραφείς σε πυρετό δημιουργικής δράσης
• Ιστορικές πλημμύρες μέσω εικαστικών έργων τέχνης
• Τα πάντα αλλάζουν...

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε και το αρχείο.